REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 17 października 2019

Ustawa o zawodzie farmaceuty po konsultacjach. Co zmieniono?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Dzisiaj w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano wersję projektu ustawy o zawodzie farmaceuty po zmianach, jakie zaszły w nim po konsultacjach publicznych. Taką właśnie treść ustawy przedłożono Stałemu Komitetowi Rady Ministrów. Jakie zaszły w nim zmiany?

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty trafił do konsultacji publicznych w połowie lipca. Wpłynęło do niego wiele opinii, które często były ze sobą sprzeczne (czytaj więcej: PILNE: Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty w konsultacjach publicznych!). Mimo to Ministerstwo Zdrowia nie zdecydowało się na zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej. Projekt zmieniono i w piątek 11 października skierowano do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Czym ostateczna wersja projektu różni się od tej, która trafiła do konsultacji publicznych?

Nowa wersja projektu została nieco odchudzona. Pierwotnie miał on 90 stron, a jego uzasadnienie 62 strony. Obecnie projekt liczy sobie 85 stron, a jego uzasadnienie ma ich 44. Oto najciekawsze ze zmian, jakie pojawiły się w nowej wersji projektu.

REKLAMA

Kary za podszywanie się pod farmaceutę

Poszerzono katalog kar w rozdziale 7 ustawy. Kto bez wymaganego uprawnienia posługuje się tytułem zawodowym „farmaceuta”, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Jednocześnie kto bez wymaganego prawa wykonywania zawodu wykonuje zawód farmaceuty, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.

REKLAMA

Farmaceuta na 100 pacjentów w szpitalu

Do projektu wprowadzono zapis mówiący, że w aptece szpitalnej lub zakładowej obowiązuje minimalna norma zatrudnienia, zgodnie z którą w aptece zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin jej kierownik oraz co najmniej jeden farmaceuta na 100 pacjentów, do udzielania świadczeń którym przeznaczony jest zakład leczniczy lub jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, zaopatrywane przez tę aptekę.

W dziale farmacji szpitalnej obowiązuje minimalna norma zatrudnienia, zgodnie z którą w dziale farmacji szpitalnej zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin jeden farmaceuta na 50 pacjentów, do udzielania świadczeń którym przeznaczony jest zakład leczniczy lub jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, zaopatrywane przez dział farmacji szpitalnej (czytaj więcej: Pozycja farmaceuty w szpitalu zostanie wzmocniona).

Kierownik aptek bez obowiązku specjalizacji

Z nowej wersji projektu usunięto zapis mówiący, że kierownikiem apteki może być farmaceuta posiadający tytuł kierownika apteki. Zgodnie z nowym brzmieniem, kierownikiem apteki ogólnodostępnej może być farmaceuta, który posiada co najmniej 5-letni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy (czytaj więcej: Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty: specjalizacja kierownika apteki obowiązkowa czy nie?).

Cofnięcie zezwolenia za ograniczanie farmaceucie samodzielności

Dodano zapis umożliwiający wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu cofnięcie zezwolenia właścicielowi apteki, który ogranicza samodzielność farmaceuty. A dokładniej gdy podmiot prowadzący aptekę w sposób uporczywy nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o zawodzie farmaceuty, który mówi, że „podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej jest zobowiązany umożliwić aptekarzowi samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej lub udzielania usług farmaceutycznych w zakresie, w jakim są one związane z prowadzoną przez ten podmiot działalnością”.

Bez zmian w zakazie reklamy aptek

Z projektu usunięto zmianę w art. 94a ust. 1 – czyli zakazie reklamy aptek. W pierwotnej wersji projektu wprowadzano wyjątek, mówiący, że reklamy nie stanowi zamieszczenie w lokalu apteki znaku, o którym mowa w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (czytaj więcej: Zmiana w zakazie reklamy aptek przy okazji ustawy o zawodzie farmaceuty?).

Bez zmian w uprawnieniach techników

W nowej wersji projektu ustawy o zawodzie farmaceuty usunięto zmiany w art. 91 ust. 1 pkt 1 Prawo farmaceutycznego.  Zmiany te zakładały, że źródłem wykazu substancji bardzo silnie działających będzie Farmakopea Polska, a nie jak do tej pory Urzędowy Wykaz Leków (czytaj więcej: Technicy z własną propozycją zmian projektu ustawy o zawodzie farmaceuty).

Farmaceuta w godzinach pracy apteki

Do projektu wprowadzono zmienione brzmienie art. 92, który mówi, że „w godzinach pracy apteki w jej lokalu musi znajdować się zatrudniony w niej farmaceuta lub farmaceuta wykonujący swoje obowiązki w aptece na innej postawie prawnej”.

Cały projekt dostępny jest w Rządowym Centrum Legislacyjnym.

Źródło: ŁW/RCL

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych