REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 15 kwietnia 2019

Uświadamiamy pacjentów, jak potrzebni są farmaceuci

Artykuł pochodzi z serwisu

O kampanii wizerunkowej „Po pierwsze farmaceuta” – dotyczącej zawodu farmaceuty i przygotowanej wspólnie przez Fundację Aflofarm oraz Naczelną Izbę Aptekarską, rozmawiamy z Tomaszem Furmanem – prezesem Fundacji Aflofarm.

Fundacja Aflofarm powstała relatywnie niedawno, bo w roku 2017. Co sprawiło, że zdecydowaliście się Państwo powołać ją do życia?

Fundacja Aflofarm pozwoliła nam sformalizować i lepiej zorganizować działania społeczne oraz dobroczynne, które podejmowaliśmy już od wielu lat. Aktywnie wspieraliśmy rozwój Pabianic, choćby wyposażając miejscowy szpital w profesjonalny sprzęt czy przekazując środki na rewitalizację przestrzeni miejskiej. Formalnie działaniami tymi zajmuje się druga nasza fundacja „My Kochamy Pabianice”.

Dwa lata temu uznaliśmy, że chcemy poszerzyć naszą działalność społeczną na całą Polskę – na przykład przez prowadzenie kampanii społecznych, jak realizowana przez nas w ubiegłym roku antynikotynowa akcja „Nie spal się na starcie”. A żeby realizować ogólnopolskie kampanie społeczne w sposób kompleksowy, trzeba było stworzyć pewne struktury. Podjęliśmy więc decyzję o powołaniu do życia kolejnej fundacji. Za cel postawiliśmy sobie wspieranie ochrony zdrowia i podwyższanie jakości życia przyszłych pokoleń Polaków poprzez promocję profilaktyki zdrowotnej oraz aktywnego stylu życia, a także popularyzowanie wiedzy z zakresu farmacji i medycyny. Osiągamy to również poprzez wspieranie środowisk zawodowych związanych z tą branżą.

REKLAMA

Co udało się Państwu osiągnąć w tym krótkim czasie? Jakie sukcesy ma na swoim koncie Fundacja Aflofarm?

Tak, jak wspominałem, możemy pochwalić się spektakularnym sukcesem, jakim była wspomniana ogólnopolska kampania „Nie spal się na starcie”. Realizowaliśmy ją pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Innowacyjna o tyle, że była to jedna z niewielu – jeśli nie jedyna kampania – której celem było nakłonienie młodych ludzi do tego, żeby w ogóle nie zaczynali palić tytoniu. Inne tego typu kampanie koncentrują się na kwestii rzucania palenia. My chcieliśmy dać młodym ludziom argumenty do tego, żeby powiedzieć „nie” w sytuacji, gdy będą częstowani tym pierwszym papierosem. Przyznam, że tematyka związana z nikotynizmem jest mnie i całemu zarządowi Fundacji Aflofarm wyjątkowo bliska.

REKLAMA

Dzięki zaangażowaniu celebrytów, ale też nauczycieli z 22 tys. szkół w całej Polsce, którzy otrzymali od nas materiały dydaktyczne, udało nam się skutecznie dotrzeć do nastolatków z naszym antynikotynowym przesłaniem. Przekonywaliśmy ich, że warto oprzeć się ciekawości i powiedzieć „nie”, kiedy ktoś proponuje papierosa. Stworzyliśmy także spot emitowany we wszystkich stacjach telewizyjnych w Polsce. Wszystkie te działania pozwoliły nam dotrzeć w sumie do 27 mln Polaków.

Dlaczego Fundacja Aflofarm postanowiła zaangażować się w organizację kampanii wizerunkowej zawodu farmaceuty?

Zależy nam na tym, by Polacy w odpowiedzialny sposób dbali o swoje zdrowie. Farmaceuci mogą im w tym pomóc – to bardzo dobrze wykształceni specjaliści, którzy posiadają szeroką wiedzę z zakresu farmakologii i potrafią doradzić w wielu dolegliwościach zdrowotnych, a w razie potrzeby zalecić wizytę u lekarza. Tymczasem, jak pokazały przeprowadzone przez Biostat na zlecenie Fundacji Aflofarm i Naczelnej Rady Aptekarskiej badania, Polacy swoją wiedzę na temat leków czerpią przede wszystkim z internetu. I to w sytuacji, w której tuż za rogiem mają najlepszego specjalistę w tej dziedzinie. Tylko jedna czwarta pacjentów kojarzy pracę farmaceuty z udzielaniem fachowych porad. Zdecydowana większość natomiast – ze sprzedażą leków. Rola farmaceutów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce jest naszym zdaniem niedoceniana. Zauważyliśmy to i chcemy to zmienić.

Dlaczego – Pana zdaniem – ważne jest wsparcie farmaceutów kampanią wizerunkową? Znajdują się oni obecnie w czołówce zawodów zaufania publicznego. Jakie korzyści może przynieść im taka kampania?

Farmaceuci, jako przedstawiciele zawodu zaufania publicznego, nigdy nie mieli kampanii wizerunkowej. Nikt dotychczas nie pokusił się również o tak kompleksowe zbadanie wizerunku tej grupy zawodowej w Polsce. Zarówno w oczach pacjentów, jak i samych farmaceutów. Z zainteresowaniem śledziliśmy dyskusję na temat zawodu i jego roli w polskim systemie opieki zdrowotnej. Ale mieliśmy też wrażenie, że była ona oparta w dużej mierze na spostrzeżeniach i opiniach, a nie na twardych danych. Nikt dotychczas nie zapytał samych farmaceutów o to, jak postrzegają swoją pracę, jak z ich perspektywy wygląda relacja pacjenta z farmaceutą i co należałoby zmienić.

Zrealizowaliśmy więc kompleksowe badania, które pokazały obszary wymagające dyskusji i, być może, wprowadzenia zmian. Jest to o tyle ważne, że ważą się obecnie losy zawodu farmaceuty, trwa dyskusja nad wprowadzeniem w Polsce opieki farmaceutycznej. Najbliższy czas może przynieść wiele przełomów. Kiedy zatem, jeśli nie teraz, rozpocząć dyskusję na temat zawodu farmaceuty?

Przeczytałeś 30% całego wywiadu.
Reszta dostępna w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ