VIDEO: Ryszard Petru twierdzi, że w aptekach pojawi się kiełbasa | farmacja.pl

VIDEO: Ryszard Petru twierdzi, że w aptekach pojawi się kiełbasa

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-10-28 10:19:39 /

Lider Nowoczesnej znów błysnął brakiem wiedzy o zasadach funkcjonowania aptek. Jego ugrupowanie należy do zdecydowanych przeciwników zakazu handlu w niedzielę. Argumentując bezzasadność zmian, Ryszard Petru przekonywał, że wprowadzenie zakazu sprawi, że produkty ogólnospożywcze takie jak mrożonki, lody, woda, kiełbasa pojawią się w aptekach...

Zgodnie z projektem, który obecnie jest procedowany w Sejmie, handel ma być dozwolony tylko w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Wyłączone z zakazu mają być kolejne dwie niedziele, poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

Z zakazu wyłączono dość szeroką listę punktów handlowych. Znajdują się na niej między innymi stacje paliw płynnych, z zastrzeżeniem, że "przeważająca działalność polega na sprzedaży paliw". Można będzie też kupować kwiaty w kwiaciarniach. Podobnie jak obecnie zakaz nie obejmuje placówek prowadzonych przez właściciela oraz aptek i punktów aptecznych.

Zdaniem Ryszarda Petru wyłączenie spod zakazu handlu aptek sprawi, że wkrótce dostępne będą w nich artykuły "ogólnospożywcze".

- Będą sklepy z dewocjonaliami i pamiątkami. Porozrzucamy w sklepie całą masę pamiątek, a potem dodamy do tego odzież, obuwie, kanapki, buty... tak samo w aptekach. Dobrze wiemy, że są sieci aptek, gdzie można już kupić towary pierwszej potrzeby. W tych aptekach pojawią się szeroko rozumiane rzeczy spożywcze: mrożonki, lody, woda, kiełbasa - mówił Petru podczas konferencji prasowej.
Czy taka sytuacja jest rzeczywiście możliwa? Niekoniecznie. Ryszard Petru najwidoczniej nie wie, że katalog produktów, jakie mogą być przedmiotem obrotu w aptekach, jest ściśle określony przez ustawę Prawo farmaceutyczne. Można przeczytać w nim, że „apteki ogólnodostępne przeznaczone są do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły, o których mowa w art. 86 ust. 8”.

Wspomniany art. 86 ust. 8 mówi z kolei, że w aptekach ogólnodostępnych na wydzielonych stoiskach można sprzedawać produkty określone w art. 72 ust. 5 posiadające wymagane prawem atesty lub zezwolenia, pod warunkiem że ich przechowywanie i sprzedaż nie będą przeszkadzać podstawowej działalności apteki. A zatem idąc dalej tropem wymienionych artykułów trafiamy do części Prawa farmaceutycznego, która odnosi się do tego, czym mogą obracać hurtownie farmaceutyczne. To szczegółowa lista stanowiąca zamknięty katalog asortymentu hurtowni i aptek. Znajdują się na niej:

wyroby medyczne
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
suplementy diety, w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia
środki kosmetyczne, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn. zm.17), z wyłączeniem kosmetyków przeznaczonych do perfumowania lub upiększania
środki higieniczne
przedmioty do pielęgnacji niemowląt i chorych
środki spożywcze zawierające w swoim składzie farmakopealne naturalne składniki pochodzenia roślinnego
środki dezynfekcyjne stosowane w medycynie – spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach
produkty biobójcze służące do utrzymywania higieny człowieka oraz repelenty lub atraktanty służące w sposób bezpośredni lub pośredni do utrzymywania higieny człowieka

Czy do którejś z tych kategorii można zaliczyć "mrożonki, lody, wodę i kiełbasę"?

Źródło: Facebook

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj