W aptece nie było farmaceuty, gdy inspektor przyszedł na kontrolę... | farmacja.pl

W aptece nie było farmaceuty, gdy inspektor przyszedł na kontrolę...

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-28 07:50:00 /

W ostatnim czasie Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim wydał aż cztery decyzje dotyczące postępowań, w sprawie braku obecności farmaceuty na zmianie w aptece. Mimo, że kontrole WIF w tym placówkach były zaplanowane to obecni byli w nich tylko technicy farmaceutyczni. Jak wytłumaczyli się z tego faktu właściciele aptek?

Kontrole za każdym razem odbywały się w godzinach porannych, między 8:00 a 11:00. Scenariusz za każdym razem był taki sam. W momencie rozpoczęcia kontroli okazywało się, że w aptece nie ma magistra farmacji. Jedynym pracownikiem obecnym na miejscu był technik farmaceutyczny, który informował inspektora o nieobecności farmaceuty i wyjaśniał, że czynności fachowe w aptece prowadzone są przez niego.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim stwierdzał w takich sytuacjach uchybienie w pracy apteki, wynikające z naruszenia art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne, polegające na nieobecności farmaceuty w godzinach czynności apteki. W rezultacie wszczynał postępowania administracyjne. Właściciele aptek składali różne wyjaśnienia dotyczące braku farmaceuty w aptece. W jednym z przypadków przedsiębiorca przekonywał, że brak farmaceuty w aptece był sytuacją jednorazową. W innym przypadku przyczyną nieobecności farmaceuty na zmianie, miała być grypa jelitowa jaka dopadła farmaceutkę (przy okazji okazało się, że była ona żoną właściciela apteki).

Najciekawsze okazują się jednak wyjaśnienia jednego z właścicieli apteki, który zapewniał, że brak farmaceuty na zmianie był spowodowany awarią samochodu. Jednocześnie przedsiębiorca oświadczył, że nie ma konieczności ewidencjonowania na listach obecności ewidencji czasu pracy farmaceutów zatrudnionych na umowach zleceniach bądź ewidencjonowania na listach obecności świadczonej pracy w ramach nadgodzin - wskazując jednocześnie, że centrala firmy pracuje w dniach od poniedziałku do piątki w godzinach od 8 do 16.

Inspektor farmaceutyczny w każdej z tych sytuacji zwracał uwagę, że przedsiębiorca prowadzący aptekę ogólnodostępną jest profesjonalnym użytkownikiem rynku i jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa. ustawa Prawo farmaceutyczne nie przewiduje w art. 92 wyjątków zwalniających podmiot do zapewnienia obsady fachowej w aptece.

- To na podmiocie prowadzącym aptekę ciążą obowiązki związane z zatrudnieniem odpowiedniej ilości personelu fachowego, a kierownik apteki zgodnie z art. 88 ustęp 5 ustawy Prawo farmaceutyczne został zobligowany do właściwego zarządzania podległym zespołem, co zostało sformułowane przez ustawodawcę w art. 88 ustęp 5 pkt. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne o brzmieniu: "organizacja pracy w aptece (...)", co przy braku odpowiedniej ilości farmaceutów uniemożliwia kierownikowi apteki właściwe zarządzanie apteką. - czytamy w uzasadnieniach ostatecznej decyzji WIF.
WIF podkreśla w nich, że to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienie odpowiedniej ilości personelu fachowego - farmaceutów, tym bardziej, że apteka została zdefiniowana jako placówka ochrony zdrowia, w której osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowej świadczą usługi na rzecz pacjenta.

Zdaniem WIF brak farmaceuty na zmianie w aptece mógł przyczynić się nawet do zagrożenia życia i zdrowia pacjentów kontrolowanej apteki. Pozostawienie w aptece samych techników, których uprawnienia znacznie są ograniczone przez ustawę Prawo farmaceutyczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę położenie apteki, uniemożliwia prawidłowe jej funkcjonowanie.

- Zgodnie z zasadami logicznego myślenia należy przyjąć, że brak magistra farmacji powodowałby albo odmowę realizacji recepty lub też jej realizację przez osobę nieuprawnioną, a także uniemożliwia wydanie produktu leczniczego na tzw. receptę farmaceutyczną w przypadku nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta - wyjaśnia Lubuski WIF. - W obu przypadkach stanowiłoby to świadome łamanie prawa przez podmiot prowadzący aptekę.

W rezultacie WIF wydał decyzje nakazujące przestrzeganie obowiązku nałożonego na przedsiębiorców prowadzących apteki, aby tego typu sytuacje nie miały miejsca w przyszłości.

- Dostosowanie się do niniejszej decyzji przez podmiot prowadzący aptekę będzie jednocześnie przedmiotem mogących zaistnieć w przyszłości kontroli w ramach uprawnień ustawowych Inspekcji farmaceutycznej - czytamy w treściach decyzji.

Źródło: farmacjagorzow.bip.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj