REKLAMA
Autor: rx edu pl Opublikowano: 22 sierpnia 2018

W jaki sposób ma być prowadzona ewidencja leków sprowadzanych w ramach importu docelowego?

Artykuł pochodzi z serwisu

Chciałabym zapytać czy taka ewidencja ma być prowadzona w jakiś specjalny sposób?
Czy wystarczą kserokopie:
– faktury zakupu leku,
– zapotrzebowania złożonego przez pacjenta,
– recepty wraz z taksacją.

Na tych dokumentach znajdują się wszystkie dane, które wymagane są rozporządzeniem z 2012 w sprawie sprowadzanych leków z zagranicy.

 

REKLAMA

Odp.: Jedyny sposób ewidencji jest określony jest w § 9 ust. 4 uchylonego już (31 grudnia 2016 r.) rozporządzenia z 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 349). Najprościej będzie po prostu pod kopię zapotrzebowania podpiąć wszystko co jest z nim związane.

REKLAMA

 

§  9.

1. Hurtownia farmaceutyczna, szpital oraz apteka prowadzą ewidencję sprowadzanych z zagranicy produktów leczniczych.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, prowadzona przez hurtownię farmaceutyczną, obejmuje następujące dane:

1) nazwę produktu leczniczego;
2) nazwę powszechnie stosowaną, jeżeli taka występuje;
3) postać farmaceutyczną;
4) dawkę;
5) nazwę i kraj wytwórcy;
6) kraj, z którego jest sprowadzany produkt leczniczy;
7) ilość produktu leczniczego;
8) numer serii;
9) numer potwierdzenia nadany przez ministra właściwego do spraw zdrowia umieszczony w części B zapotrzebowania;
10) cenę zakupu;
11) cenę sprzedaży;
12) datę sprowadzenia produktu leczniczego;
13) nazwę i adres apteki ogólnodostępnej, adres apteki szpitalnej, apteki zakładowej albo działu farmacji szpitalnej, przekazujących zapotrzebowanie;
14) datę wpływu zapotrzebowania.
3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, prowadzona przez szpital, oprócz imienia i nazwiska lekarza wystawiającego zapotrzebowanie, obejmuje dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, 7-9, 12 i 14.
4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, prowadzona przez aptekę, oprócz wskazania imienia i nazwiska lekarza wystawiającego zapotrzebowanie, a w przypadku gdy wystawiającym zapotrzebowanie jest szpital – jego nazwy i adresu, obejmuje dane, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 1-10, 12 i 14 – w odniesieniu do apteki ogólnodostępnej;
2) pkt 1-10 i 12 – w odniesieniu do apteki szpitalnej, apteki zakładowej i działu farmacji szpitalnej.

 

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych