Wakat w WIF w Olsztynie | farmacja.pl

Wakat w WIF w Olsztynie

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-07 11:53:34 /

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie ogłosił nabór na stanowisko inspektora farmaceutycznego w Dziale nadzoru i kontroli nad obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

Oferty należy składać do 14 listopada. Od kandydata wymagane jest wykształcenie farmaceutyczne i 5-letnie doświadczenie zawodowe. Niezbędna jest również znajomość przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wiedza fachowa z dziedziny farmacji. Kandydaci nie mogą być karani.




Do zadań Inspektora będzie należało kontrolowanie działalności aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, zakładowych, działów farmacji szpitalnej i placówek obrotu pozaaptecznego a także nadzór nad obrotem, przechowywaniem i zabezpieczaniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1. Kandydaci muszą być również przygotowani do kontrolowania warunków lokalowych nadzorowanych jednostek, pobieranie prób produktów leczniczych do badań jakościowych, przygotowywania projektów postanowień i decyzji na podstawie przeprowadzonych kontroli i kontrolowania uprawień zawodowych pracowników nadzorowanych jednostek.

Więcej informacji: https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/4982

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj