Wapń indukuje przewlekłe zapalenie płuc | farmacja.pl

Wapń indukuje przewlekłe zapalenie płuc

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-07 10:32:47 /

Jedną z najczęstszych patogenów wywołujących zakażenia szpitalne, w szczególności zapalenie płuc, jest bakteria Pseudomonas aeruginosa. Badacze z University od Basel odkryli, kiedy infekcja Pseudomonas spp. przechodzi ze stanu ostrego w stan przewlekły. Wskazali również, dlaczego antybiotyki są mniej skuteczne w walce z tym drobnoustrojem w przewlekłych zakażeniach.

Pseudomonas aeruginosa jest jedną z najgroźniejszych bakterii powodujących szpitalne zapalenie płuc. Leczenie tej infekcji jest bardzo trudne z powodu rozległej wielooporności bakterii na dostępne antybiotyki. Część z tych zakażeń kończy się śmiertelnie, szczególnie u pacjentów z obniżoną odpornością.

W pierwszych fazach zapalenia płuc, patogen wytwarza czynniki wirulencji – swoistą broń do inwazji gospodarza i ominięcia jego systemu immunologicznego. W trakcie rozwoju choroby, kiedy zapalenie płuc przechodzi z fazy ostrej do fazy przewlekłej, bakteria dostosowuje swoją strategię ataku. Przestaje wytwarzać czynniki wirulencji, a w zamian tworzy kapsułę ochronną i hamuje tempo dalszego wzrostu. Enkapsulacja pozwala bakterii zwiększyć oporność na antybiotyki. Badacze odkryli, że sygnałem do zmiany tej taktyki ma być wapń.
Według autorów badania, receptory wapnia zlokalizowane na komórkach bakteryjnych. Pozwala to na kontrolowanie stężenia jonów wapnia w środowisku i przesyłanie sygnału do wnętrzna komórki. Wzrost poziomu wapnia koreluje z powstaniem ochronnej kapsuły wokół bakterii i przejścia zakażenia w stan przewlekły.

Badacze zademonstrowali również znaczenie kliniczne tych ustaleń. Pacjenci z mukowiscydozą cierpią z powodu przewlekłych infekcji Pseudomonas aeruginosa, które powodują stałe uszkodzenia tkanki płucnej. Wiele z bakterii wyizolowanych z tych dróg oddechowych jest wrażliwych na wapń. Z tego względu badacze sugerują, że charakterystyczny dla mukowiscydozy podwyższony poziom wapnia prowadzi do zmiany infekcji ze stanu ostrego na przewlekły. Dzięki temu patogen zapewnia sobie długoterminowe przeżycie w drogach oddechowych, a leczenie zakażenia staje się bardzo trudne.

Źródło: www.sciencedaily.com

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj