REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 28 grudnia 2019

WAŻNE: Apteki muszą same podłączyć się do eZWM. Jak to zrobić?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Apteki zajmujące się realizowaniem zleceń na wyroby medyczne same będę musiały podłączyć się do eZWM. Początkowo podłączenia mieli dokonywać świadczeniodawcy, dla których apteki są podwykonawcami. Ostatecznie NFZ wprowadził inne rozwiązanie. Apteki będą musiały zrobić to same…

Sytuacja z eZWM zmienia się jak w kalejdoskopie. Obecnie wiadomo już, że obowiązkowe uruchomienie systemu nastąpi później niż zakładano. Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia wydały komunikaty, w których dopuszczają wystawianie „starych” zleceń na wyroby medyczne jeszcze do końca marca 2020 r (czytaj więcej: WAŻNE: Stare wzory zleceń na wyroby medyczne do końca marca 2020 r.). Apteki jednak muszą być przygotowane do realizowania nowych zleceń już od 1 stycznia 2020 r.

Apteka, świadczeniodawca, podwykonawca

Obecnie apteki, które realizują zlecenia na refundowane pieluchomajtki są w zdecydowanej większości tak naprawdę podwykonawcami. NFZ podpisuje bowiem umowę na refundację wyrobów medycznych z firmą zewnętrzną. Przykładowo w przypadku artykułów firmy TENA jest to Essity, a dla Seni to TZMO. Apteka realizuje więc zlecenie, wydaje pacjentowi pieluchomajtki, ale kwestiami formalnymi związanymi ze zwrotem refundacji zajmuje się firma zewnętrzna. To ona jest też w tej sytuacji świadczeniodawcą. Oczywiście część aptek nie korzysta z pośredników. W rezultacie posiadają one status świadczeniodawcy, gdyż same podpisują umowę z NFZ.

REKLAMA

Podstawową zaletą korzystania z firmy pośredniczącej jest odciążenie apteki z konieczności podpisywania kolejnej umowy z NFZ. Apteka ma więc do załatwiania mniej formalności. Zrealizowane, papierowe zlecenia są co jakiś czas wysyłane przez apteki do firmy, która zajmuje się wszelkimi kontaktami z płatnikiem (czytaj więcej: W aptekach szykuje się nerwowa końcówka roku. Wszystko przez eZWM…).

REKLAMA

Początkowo podłączenia aptek do eZWM mieli dokonywać wspomnieni świadczeniodawcy. A więc firmy, które do tej pory wykonywały za apteki wszystkie formalności. Każda z nich miała założyć w systemie konto dla każdego ze swoich podwykonawców, czyli m.in. aptek. Na początku grudnia firma Essity informowała, że dane dostępowe zostaną przesłane aptekom, które mają podpisaną z nią umowę. W przypadku nieotrzymania informacji z danymi dostępowymi do dnia 18 grudnia apteki proszone były też o kontakt telefoniczny (czytaj więcej: Pieluchomajtki TENA po 1 stycznia. Przewodnik firmy Essity dla aptek).

Okazuje się, że na ostatniej prostej NFZ zrezygnował jednak z tego rozwiązania i zaproponował nowe.

Apteki muszą podłączyć się same

Kilka dni temu Biuro Refundacji TZMO S.A. (świadczeniodawca dla marki SENI) wystosowało informację dla aptek, w której wskazuje, że nastąpiła zmiana w zasadach dostępu do systemu eZWM. Okazuje się, że aplikacja NFZ (SZOI i Portal Świadczeniodawcy) została zmodyfikowana. Obecnie podwykonawcy realizujący zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach umowy świadczeniodawcy widzą tylko i wyłącznie zlecenia realizowane w ich miejscu. Ta zamiana pozwoliła też na wprowadzenie innego rozwiązania dotyczącego sposobu podłączania i nadawania uprawnień do realizacji zleceń w eZWM.

– Nadanie uprawnień do dostępu i realizacji zlecenia w eZWM następuje po stronie podwykonawcy (apteki / sklepu medycznego, z którym TZMO S.A. realizuje umowę z zakresu refundacji środków pomocniczych). Uprawnienia należy nadać personelowi, który jest uprawniony do realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach umowy z TZMO S.A. Uprawnienia można nadać już w roku 2019, jednak zalogowanie się do aplikacji i realizacja zlecenia w eZWM będzie możliwa dopiero po 1 stycznia 2020r. – wskazuje TZMO w swoim komunikacie.

Firma prezentuje instrukcję nadawania uprawnień użytkownikom eZWM w zależności od województwa, w którym funkcjonuje podwykonawca.

Jak się podłączyć?

Użytkownicy PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY
(woj. dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, śląskie):

1) Po zalogowaniu się na Portalu Świadczeniodawcy należy w oknie ADMINISTRACJA I OPCJE wybrać pole ADMINISTRACJA PRAWAMI DOSTĘPU.

2) Następnie przechodzimy do opcji DODAWANIE UŻYTKOWNIKA. Konieczne jest uzupełnienie wymaganych danych, nadanie hasła dostępowego, oznaczenie odpowiedniego uprawnienia, wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu. Zatwierdzenie wprowadzonych danych następuje przez kliknięcie opcji DODAJ.

3) Użytkownik, który będzie Administratorem systemu powinien mieć oznaczone uprawnienie ADMINISTRATOR. Pozostali pracownicy uprawnieni tylko do korzystania z aplikacji eZWM nie powinni mieć zaznaczonej tej opcji.

4) Przechodzimy do LISTA UŻYTKOWNIKÓW, odnajdujemy utworzone konto i klikamy na jego IDENTYFIKATOR.

5) Na liście Edycja uprawnień użytkownika dla systemów: DiLO, KOLCE, Zarządzanie modułem PKUŚ, e-potwierdzeń, rejestrami Instytutu Kardiologii odnajdujemy UPRAWNIENIE DOSTĘPOWE DO SYSTEMU eZWM. Zaznaczamy i zapisujemy uprawnienia użytkownika.

Do zalogowania się do eZWM użytkownik potrzebuje IDENTYFIKATORA, HASŁA oraz KODU ŚWIADCZENIODAWCY (który zawarł umowę z zakresu ZPO z OW NFZ).


Użytkownicy SZOI
(woj. kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie):

1) Po zalogowaniu się na SZOI wybieramy zakładkę ADMINISTRATOR

2) Przechodzimy do opcji OPERATOR, gdzie wybieramy DODAWANIE OPERATORA. Należy uzupełnić wymagane dane oraz kliknąć ZATWIERDŹ.

3) W oknie OPERATOR wyświetlą się konta założonych operatorów, uprawnienia należy nadać klikając w UPRAWNIENIA i wybierając REALIZACJA ZAOPATRZENIA.

4) Na SZOI w zakładce ADMINISTRATOR wybieramy ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI CENTRALNYMI ZZ oraz klikamy DODAWANIE UPRAWNIEŃ ADMINISTRATORA.

5) Z listy rozwijanej OPERATOR WŁASNY wybieramy użytkownika, którego założyliśmy i ZATWIERDZAMY.

Do zalogowania się do eZWM użytkownik potrzebuje LOGIN i HASŁO, które zostało mu nadane.

LOGOWANIE SIĘ DO APLIKACJI eZWM – po 1 stycznia 2020 r!

Po nadaniu uprawnień dla personelu, który realizuje zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, po 1 stycznia 2020r, apteki będą mieć możliwość zalogowania się do aplikacji eZWM dostępnej pod adresem: https://ezwm.nfz.gov.pl/. Jednocześnie firma Kamsoft – dostawca najpopularniejszego systemu aptecznego KS-AOW – przygotowała moduł umożliwiający realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Będzie on umożliwiał ich potwierdzanie bezpośrednio w systemie eZWM w trakcie realizacji zlecenia. Obecnie trwa pilotaż (czytaj również: Kamsoft przygotował nowy moduł do realizacji zleceń przez eZWM).

Źródło: ŁW/TZMO

info-27.12.2019

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych