REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 12 grudnia 2018

WAŻNE: Jest projekt nowego wykazu leków refundowanych

Artykuł pochodzi z serwisu

Ministerstwo Zdrowia udostępniło projekt wykazu leków refundowanych dostępnych w aptekach, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2019. Resort na uwagi do niego czeka do 17 grudnia. Ta lista szczególnie zainteresuje aptekarzy. Zmiany w refundacji leków są duże. Czy apteki czeka czyszczenie magazynów?

W ubiegłym tygodniu Naczelna Izba Aptekarska apelowała do Ministerstwa Zdrowia o jak najszybsze zakończenie negocjacji prowadzonych przez resort zdrowia z producentami i dotyczących cen leków refundowanych. Aptekarze przypominali, że w minionych latach zbyt późne publikowanie wykazów leków refundowanych, skutkowało chaosem. Wielu pacjentów miało utrudniony dostęp do leków ratujących życie. Natomiast apteki w całej Polsce – z uwagi na zbyt krótki termin – nie zdążyły przygotować się do nowej rzeczywistości. Zmiany w refundacji leków oznaczały dla nich wielomilionowe straty związane z przeceną stanów magazynowych.

W rezultacie Naczelna Izba Aptekarska zwróciła się z gorącym apelem o jak najszybsze zakończenie negocjacji cenowych, wyrażając nadzieję na szybkie porozumienie na linii resort zdrowia-producenci, w wyniku którego dostępność leków dla pacjentów zostanie utrzymana, natomiast apteki uzyskają niezbędny czas, aby przygotować się do wyzwań nadchodzących po 1 stycznia 2019 r (czytaj więcej: Aptekarze zaniepokojeni stanem negocjacji. Mogą stracić miliony…).

REKLAMA

Najwyraźniej apele aptekarzy zostały wysłuchane. Ministerstwo Zdrowia udostępniło 12 grudnia na swoich stronach projekt nowego wykazu leków refundowanych. Można z niego dowiedzieć się, które leki stracą refundację od 1 stycznia 2019, a które zostaną przecenione skutkując stratami aptek.

REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia prosi o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 17.12.2018 r. (poniedziałek).

Najważniejsze zmiany w refundacji leków od 1 stycznia 2019!

Z projektu wykazu wynika, że od przyszłego roku spadnie urzędowa cena zbytu dla 1236 leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych. Zdecydowana większość z nich to obniżki o 1 grosz. Dla 56 produktów obniżka będzie jednak większa niż 10 zł. Zdecydowanie najwięcej apteki stracą na leku Nivestim, którego urzędowa cena zbytu spadnie o 80,36 zł. Duża obniżka czeka też lek Sandimmun Neoral (100 mg, 50 kaps), którego cena urzędowa spadnie o 51,31 zł. Niewiele mniej stanieje Keppra (1000 mg, 100 tabl), bo o 50,54 zł. Stracić mogą też apteki, które w pod koniec roku w sejfach zostawią MST Continus 200 mg (60 tabl.). Cena leku 1 stycznia będzie o 37,24 zł niższa niż obecnie.

Wśród leków, których urzędowe ceny zbytu spadną od nowego roku znajdują się też takie preparaty jak Seretide 250, Keppra (różne dawki) Flixotide, Spiriva, Seretide Dysk 50, Medikinet, Pritor, OxyContin czy ZypAdhera.

Z projektu wynika, że wiele leków starci zupełnie refundację od 1 stycznia. Na liście preparatów bez kontynuacji refundacji znalazły się między innymi:

 • Akineton,
 • Amlozek,
 • AfluLEK,
 • Anapran,
 • Areplex,
 • Atacand,
 • Azopt,
 • Bemecor,
 • Bioprazol,
 • Carvedilol 123ratio,
 • CellCept,
 • Ceroxim,
 • Clopidogrel Teva,
 • Cortare,
 • Delortan,
 • Diclac 75 Duo,
 • Duracef,
 • Durogesic,
 • Epiramat,
 • Ezetrol,
 • Hyplafin,
 • IPP,
 • Kalipoz,
 • Klabion,
 • Klacid,
 • Lanzul,
 • Micardis,
 • Microdot,
 • Milukante,
 • Omnic Ocas,
 • Ortanol,
 • Panzol,
 • Pentasa (wlewki doodbytnicze),
 • Phostal,
 • Pulmicort (wszystkie dawki),
 • Ramve,
 • Seronil,
 • Sumamed,
 • Tegretol,
 • Vivace,
 • Xartan,
 • Xyzal,
 • Zocor,
 • Zoloft…

Wymienione leki, to tylko część produktów, które od 1 stycznia mają stracić refundację. Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą i projektem wykazu. Do pobrania poniżej:

Źródło: ŁW/MZ

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz