REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 23 lipca 2018

WHO: Globalny plan działania dot. antybiotykooporności

Artykuł pochodzi z serwisu
Według raportu opublikowanego dziś przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO), Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO). państwa podejmują znaczące kroki w walce z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR), ale nadal istnieją poważne luki i wymagają one pilnych działań.
REKLAMA

Raport przedstawia postępy w 154 krajach i ujawnia duże rozbieżności. Niektóre, w tym wiele krajów europejskich, pracują nad polityką AMR w sektorze ludzkim i zwierzęcym od ponad czterech dekad. Inni dopiero zaczęli podejmować działania, aby powstrzymać to rosnące zagrożenie. Postęp w opracowywaniu i wdrażaniu planów jest większy w krajach o wysokich dochodach niż w krajach o niskich dochodach, ale wszystkie kraje mają możliwość poprawy.

W raporcie omówiono nadzór, edukację, monitorowanie i regulację spożycia i stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w zakresie zdrowia ludzi, zdrowia i produkcji zwierzęcej, a także roślin i środowiska – zgodnie z zaleceniami zawartymi w globalnym planie działania opublikowanym w 2015 r.

REKLAMA

Obiecujące ustalenia obejmują 105 krajów, w których istnieje system nadzoru służący do zgłaszania zakażeń lekoopornych w zdrowiu ludzkim oraz 68 krajów z systemem śledzenia spożycia środków przeciwdrobnoustrojowych. Ponadto 123 kraje zgłosiły, że mają polityki regulujące sprzedaż środków przeciwdrobnoustrojowych, w tym wymóg wydawania recepty na stosowanie u ludzi – kluczowy środek służący zwalczaniu nadużywania i niewłaściwego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.

REKLAMA

Jednak wdrażanie tych zasad jest zróżnicowane, a nieuregulowane leki są nadal dostępne w miejscach takich jak rynki uliczne, bez ograniczeń co do sposobu ich stosowania. Leki są bardzo często sprzedawane bez recepty i nie wymaga się recepty. Zagraża to zdrowiu ludzi i zwierząt, potencjalnie przyczyniając się do rozwoju oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

W sprawozdaniu podkreślono obszary, szczególnie w sektorze zwierząt i żywności, w których istnieje pilna potrzeba większych inwestycji i działań. Na przykład tylko 64 kraje zgłaszają, że stosują się do zaleceń FAO-OIE-WHO, aby ograniczyć stosowanie krytycznie ważnych środków przeciwdrobnoustrojowych w celu promowania wzrostu w produkcji zwierzęcej. Spośród nich 39 to kraje o wysokim dochodzie, z których większość należy do Europejskiego Regionu WHO. Natomiast tylko 3 kraje z Regionu Afrykańskiego WHO i 7 krajów z Regionu WHO obu Ameryk podjęły ten ważny krok, aby zmniejszyć pojawienie się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

W sumie 67 krajów zgłosiło przynajmniej posiadanie obowiązujących przepisów, które miałyby kontrolować wszystkie aspekty produkcji, licencjonowania i dystrybucji środków przeciwdrobnoustrojowych do stosowania u zwierząt. Ale 56 z nichstwierdziło, że nie ma żadnej krajowej polityki ani przepisów dotyczących jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktów przeciwdrobnoustrojowych stosowanych w zdrowiu zwierząt i roślin oraz ich dystrybucji, sprzedaży lub użytkowania.

Występuje również znaczny brak działań i danych w środowisku i sektorach roślin. Chociaż 78 krajów posiada regulacje mające na celu całkowite zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska, tylko 10 z nich zgłasza, że ​​posiadają kompleksowe systemy zapewniające zgodność z przepisami dla wszystkich rodzajów gospodarki odpadami, w tym przepisy, które ograniczają uwalnianie pozostałości środków przeciwdrobnoustrojowych do środowiska. Jest to niewystarczające, aby chronić środowisko przed zagrożeniami związanymi z produkcją przeciwdrobnoustrojową.

“Ten raport pokazuje rosnący światowy impuls do walki z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe” – mówi dr Ranieri Guerra, zastępca dyrektora generalnego ds. oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w WHO. “Wzywamy rządy do podjęcia stałych zobowiązań we wszystkich sektorach – zdrowia ludzi i zwierząt, zdrowia roślin i środowiska – w przeciwnym razie ryzykujemy utratę cennych leków.”

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych