Więcej aptek to lepsza jakość życia? | farmacja.pl

Więcej aptek to lepsza jakość życia?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-12-05 10:20:15 /

Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych wchodzący w skład Urzędu Statystycznego w Warszawie opublikował niedawno analizę poziomu życia w miastach województwa mazowieckiego w 2014. Jednym z kryteriów oceny jakości życia była liczba aptek w danym rejonie.

Analizie poddano 85 miast, bez Warszawy. Jak zapewniają autorzy badań, oparto je na obiektywnych wskaźnikach, bez uwzględniania subiektywnych odczuć mieszkańców, które mogłyby zamieszać w wynikach.

Wśród wspomnianych wskaźników, które świadczą o poziomie życia, znalazły się również te z zakresu ochrony zdrowia. Im lepszy jest dostęp do usług zdrowotnych, tym mieszkańcy mają większe możliwości dbania o swoje zdrowie, co przekłada się bezpośrednio na stan zdrowia i długość życia. Z zakresu dostępności uwzględniono dwa wskaźniki: liczba porad na 1 przychodnię, liczba aptek na 1 km kwadratowy.

Najwięcej aptek na 1 km kwadratowy odnotowano w Mińsku Mazowieckim (1,9) - w 2014 roku wskaźnik ten wynosił 1,85. Była to wartość najwyższa wśród wszystkich miast na Mazowszu. Na kolejny miejscy znalazł się Grójec (1,8).
W analizie poziomu życia mieszkańców miast na Mazowszu uwzględniono pięć miast subregionalnych. Wśród nich średni poziom życia zidentyfikowano w Ostrołęce i Siedlcach, które zajęły najwyższą – 25 pozycję w rankingu. W Siedlcach odnotowano najkorzystniejsze wskaźniki z zakresu ochrony zdrowia: największą liczbę aptek w przeliczeniu na 1 km2 oraz najmniejszą liczbę zgonów na 1 tys. ludności.

Z obliczeń wynika, że im miasto jest bliżej położone Warszawy, tym większa jest szansa, że będzie w nim wyższy poziom życia mieszkańców. W czołówce rankingu znalazły się miasta położone nie dalej niż 45 km od stolicy. Okazało się też, że zwiększanie się liczby mieszkańców grodu tylko w niewielkim stopniu poprawia poziom ich życia. Jednak miasta, którym ubywa obywateli, znalazły się na końcu rankingu.

– Wysoki poziom życia podwarszawskich miejscowości wynika przede wszystkim z rozwiniętej infrastruktury społecznej, korzystnych wskaźników dotyczących warunków mieszkaniowych oraz wysokiej przedsiębiorczości mieszkańców – podsumowuje Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Źródło: Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych / Kurier Południowy

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj