REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 27 lutego 2019

Wielkopolska: Apteka traci zezwolenie za brak farmaceuty…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Jedna z wielkopolskich aptek sprzedawała leki do hurtowni. Inspektor farmaceutyczny cofnął więc przedsiębiorcy zezwolenie na jej prowadzenie. Główny Inspektor Farmaceutyczny jednak tę decyzję uchylił. Ostatecznie apteka straciła zezwolenie, za brak farmaceuty w godzinach funkcjonowania i leki źle wydawane przez technika farmaceutycznego…

Na początku stycznia Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny cofnął zezwolenie na prowadzenie jednej z aptek. Postępowanie w tej sprawie trwało kilka lat. Przyczyną jego wszczęcia była informacja przekazana przez Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie, że apteka odsprzedawała leki do hurtowni farmaceutycznej. Dowodem tego były faktury przesłane do Wielkopolskiego WIF.

Rozpoczynają postępowanie Inspektor wezwał kobietę prowadzącą aptekę, do złożenia wyjaśnień. Ta zapewniała, że nigdy nie prowadziła sprzedaży produktów leczniczych do hurtowni.

REKLAMA

– W tym czasie następowała ekspansja aptek sieciowych. W mojej miejscowości liczącej około 4 tys. mieszkańców powstała kolejna 3 apteka należąca do małej sieci – tłumaczyła kobieta.

REKLAMA

Stale pogarszające się warunki ekonomiczne i utrudniona konkurencja małych aptek z sieciami aptecznymi miały ją skłonić do podjęcia współpracy z pewną firmą. Przedstawiła ona zezwolenie na działalność oraz opinie prawne potwierdzające, że sprzedaż leków w ten sposób jest zgodna z prawem.

– Dziś wiem, że wszystkie ten dokumenty były spreparowane. Po wystawieniu części faktur wymienionych w zawiadomieniu zorientowałam się, że jest to kłamstwo, nielegalna działalność, zaczyna brakować leków dla pacjentów, dlatego też natychmiast przerwałam współpracę – tłumaczyła kobieta.

Na wspomnianych fakturach znajdowały się duże ilości takich leków jak Arimidex, Clexane, Entocort, Pulmicort Turbuhaler, Oxis Turbuhaler czy Serevent. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nie mając wątpliwości, iż doszło do naruszenia przepisów, cofnął przedsiębiorcy zezwolenie na prowadzenie apteki. Ta jednak wniosła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który uchylił decyzję WIF. Jednocześnie skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

GIF uchyla decyzję i każe ponownie rozpatrzyć sprawę

Wielkopolski WIF przeprowadził zatem analizę wszystkich faktur sprzedaży wystawionych przez aptekę na rzecz hurtowni farmaceutycznej. Jednocześnie w aptece przeprowadzono kontrolę doraźną, w trakcie której stwierdzono brak obecności farmaceuty w godzinach jej funkcjonowania. Kontrola ta była efektem skargi pacjenta, który doniósł do WIF, że w aptece wydano mu niewłaściwy lek. W rezultacie Wielkopolski WIF wydał decyzję nakazującą przedsiębiorcy dostosowanie prowadzonej działalności do obowiązujących przepisów.

Niedługo potem w aptece przeprowadzono też kontrolę planową, której celem było pobranie do badań próbki leku recepturowego. Także w trakcie tej kontroli stwierdzono brak farmaceuty w godzinach czynności apteki. Wielkopolski Inspektorat po raz kolejny wszczął postępowanie, tym razem w sprawie niewykonania przez przedsiębiorcę wcześniejszej decyzji WIF. Uznał to, za dodatkową przesłankę do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki i utratę rękojmi przez przedsiębiorcę.

W uzasadnieniu ostatecznej decyzji Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że już samo naruszenie przepisów dotyczących zakazu zbywania produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznej, stanowi samodzielną przesłankę do cofnięcia zezwolenia. W tej sytuacji jednak dodatkowo WIF powołał się też na przepis art. 103 ust. 2 pkt 1 Prawa farmaceutycznego, który mówi, że „Wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie, jeżeli: nie usunięto w ustalonym terminie uchybień wskazanych w decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, wydanej na podstawie ustawy”.

– Warunkiem funkcjonowania apteki jest obecność w niej, w godzinach czynności, farmaceuty spełniającego wymogi niezbędne do objęcia stanowiska apteki. Warunków tych nie spełnia technik farmacji, którego czynności fachowe ograniczone są do wymienionych w art. 91 ustawy Prawo farmaceutyczne. Przedsiębiorca nie zapewnił obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki, tym samym nie usunął uchybień wskazanych w decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego – czytamy w treści decyzji.

2019_01_11_WIFKN.85203.04-8.2014

Źródło: ŁW/Wielkopolski WIF

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych