REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 14 stycznia 2019

Wiemy co znalazło się w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty!

Artykuł pochodzi z serwisu

Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty zakończył prace. Lada dzień zostanie przedłożony Ministrowi Zdrowia. – To ogromny sukces całego środowiska i krok naprzód dla polskiej farmacji – mówi dr hab. Agnieszka Zimmermann. Wiceprzewodnicząca zespołu opowiedziała nam o najważniejszych zapisach, jakie znalazły się w projekcie…

Opieka farmaceutyczna jako świadczenie zdrowotne. Szczepienia w aptece. Recepta kontynuacyjna wystawiana przez farmaceutę… to tylko niektóre z rozwiązań, które znalazły się w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty. Zespół powołany w celu jego stworzenia zakończył prace po wielu miesiącach intensywnych spotkań i dyskusji.

Przypomnijmy, że zespół został powołany 30 marca 2016 roku. Wtedy jego przewodniczącym był Krzysztof Łanda – ówczesny Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Oprócz niego w skład zespołu wchodziło jeszcze 16 osób, reprezentujących różne obszary polskiej farmacji (czytaj więcej: Powołano Zespół ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty). 27 października 2017 roku przewodnictwo nad jego pracami objął wiceminister Marcin Czech (czytaj więcej: Zmiany w pracach nad ustawą o zawodzie farmaceuty). Funkcję jego zastępcy pełniła dr hab. Agnieszka Zimmermann, z którą mieliśmy okazję kilka dni temu rozmawiać.

REKLAMA

– Ten projekt to ogromny sukces. Jego treść to wspólne stanowisko wszystkich farmaceutów i stron, które brały udział w jego stworzeniu – mówi Agnieszka Zimmermann nie kryjąc zadowolenia. – W zespole byli przecież przedstawiciele środowiska akademickiego i samorządu aptekarskiego, ale też farmaceuci z różnych urzędów, mocna reprezentacja z aptek szpitalnych, był też farmaceuta kliniczny. Wydaje mi się, że udało nam się wypracować konsensus, który pogodził oczekiwania wszystkich z branży farmaceutycznej.

REKLAMA

Projekt został przegłosowany i podpisany przez członków zespołu. W tej postaci, w najbliższych dniach, zostanie przedstawiony Ministrowi Zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu. Następnym etapem prac nad nim będą konsultacje wewnętrzne. Po nich przyjdzie czas na publikację projektu ustawy w Rządowym Centrum Legislacyjnym i konsultacje publiczne.

A co znalazło się w projekcie? O tym rozmawialiśmy z wiceprzewodniczącą zespołu, dr hab. Agnieszką Zimmermann.

Opieka farmaceutyczna jako świadczenie zdrowotne

W projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty znalazło się wiele nowości i rozwiązań, do tej pory w polskim ustawodawstwie niespotykanych. Jednym z nich – i chyba najważniejszym – jest przypisanie farmaceucie możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. A konkretnie chodzi o opiekę farmaceutyczną, która w ustawie nazwano właśnie świadczeniem zdrowotnym.

– Przypomnijmy, że aktualnie traktowana jest ona jako usługa farmaceutyczna – mówi Agnieszka Zimmermann wskazując, że obecnie definicja opieki zawarta jest w ustawie o izbach aptekarskich. Określenie opieki farmaceutycznej jako świadczenia zdrowotnego, otwiera drogę do jej refundacji.

Zadania farmaceuty i usługi farmaceutyczne

W ustawie zdefiniowano też pracę farmaceuty. Określono konkretnie, które z wykonywanych przez niego czynności stanowią usługi farmaceutyczne, które zaś zadania zawodowe. Wymieniono tutaj między innymi dyspensowanie leków czy przeprowadzania wywiadu, a także konsultacji z pacjentem w ramach opieki farmaceutycznej.

– Mamy szczegółowo określone czynności wykonywane przez farmaceutę w aptece szpitalnej – opisuje dr hab. Zimmermann. Szpitalnicy bardzo dbali o to, by doprecyzować ich zadania zwłaszcza w zakresie ustalania katalogu wyrobów medycznych, którymi się zajmują.

Do katalogu usług farmaceutycznych wpisano także robienie pomiarów ciśnienia krwi czy wykonywanie i zlecanie badań diagnostycznych. Jednocześnie w projekcie znalazły się także zapisy stanowiące podstawę do dostarczania pacjentowi leku bezpośrednio do domu przez farmaceutę. Nie zabrakło także możliwości wykonywania szczepień ochronnych przez farmaceutów w aptekach…

Kolejną nowością, która znalazła się w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty, jest możliwość wystawiania recept na kontynuację terapii. To rozwiązanie, o które od dawna apelowało środowisko farmaceutów, wskazując na podobne kompetencje niedawno przyznane pielęgniarkom. Farmaceuci w ramach świadczonej opieki farmaceutycznej mieliby uzyskać możliwość wydawania stosowanych przez pacjenta na stałe leków, bez konieczności wizyt u lekarza czy pielęgniarki.

Zgodnie z projektem, uzyskanie wszystkich z wymienionych, nowych kompetencji, możliwe byłoby dopiero po odbyciu specjalnych przeszkoleń. Kursy takie miałyby być prowadzone wyłącznie przez akredytowane jednostki, czyli uczelnie. Obejmowałyby one też szkolenia praktyczne z podania szczepionki czy leku w sytuacji zagrożenia życia pacjenta.

Obowiązek specjalizacji dla kierowników

W połowie 2018 roku dość głośno zrobiło się w kontekście ustawy o zawodzie farmaceuty, o możliwym powrocie obowiązku specjalizacji dla kierowników aptek. W trakcie prac nad projektem ustawy, takie rozwiązanie miało zaproponować środowisko akademickie (czytaj więcej: Kierownik apteki tylko z obowiązkową specjalizacją? To możliwe…). W rezultacie Naczelna Izba Aptekarska przygotowała ankietę, za pomocą której chciano zbadać co o tym pomyśle sądzi środowisko aptekarskie. Ankietę wypełniło ponad 10 000 osób (czytaj więcej: Większość farmaceutów nie chce specjalizacji dla kierowników aptek! NIA podaje wyniki ankiety).

– Środowisku akademickiemu zależało na tym, żeby jakość usług świadczonych w aptekach, była gwarantowana posiadaniem specjalizacji przynajmniej przez kierownika – wyjaśnia Agnieszka Zimmermann. – Rozwiązania, które przyjęliśmy są konsensusem.

W projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty zapisano obowiązek posiadania specjalizacji przez kierownika apteki – zarówno ogólnodostępnej, jak i szpitalnej – oraz hurtowni farmaceutycznej (Osoby Odpowiedzialnej). Przewiduje on jednak, że osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadają uprawnienia do kierowania apteka czy hurtownią (odpowiedni staż pracy 5-letni w aptece lub 2-letni w hurtowni farmaceutycznej), zachowywałyby swoje uprawnienia – do końca swojej kariery zawodowej.

Zmianie miałby ulec też sposób odbywania specjalizacji. Przede wszystkim sama specjalizacja miałaby być finansowana z budżetu Państwa – farmaceuta nie ponosiłby kosztów z nią związanych. Na czas odbywania kursu specjalizacyjnego, przysługiwałby mu też urlop szkoleniowy. Co ciekawe projekt zakłada też, że do egzaminu będzie można przystąpić bez odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Taki farmaceuta musi jednak wykazać się odpowiednim dorobkiem zawodowym. Taka możliwość istnieje obecnie w wielu innych zawodach.

– To jest rodzaj porozumienia wszystkich środowisk – przekonuje dr hab. Zimmermann.

Pozostaje czekać…

Zespół powołany w celu stworzenia projektu ustawy o zawodzie farmaceuty oficjalnie zakończył swoją działalność. Efekt jego pracy ma na dniach trafić na biurko Ministra Zdrowia. Co dalej się z nim stanie, pozostaje już wyłącznie w gestii Łukasza Szumowskiego. Środowisko farmaceutyczne czeka na swoją ustawę już od wielu lat. W tym czasie powstało wiele projektów, z których jednak żaden nie trafił na ścieżkę legislacyjną. Czy tym razem będzie inaczej? Eksperci wskazują, że nadszedł najwyższy czas, by wykorzystać potencjał drzemiący w farmaceutach do wsparcia systemu opieki zdrowotnej (czytaj więcej: Farmaceuci potrzebują ustawy definiującej ich zawód).

Źródło: ŁW

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ