Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 22 października 2018

Właściwości kawy – czy warto zacząć od niej dzień?

Artykuł pochodzi z serwisu

Dywagacje na temat kawy i  jej pozytywnego lub negatywnego działania toczone są od dawna. Tak naprawdę nie da się jednoznacznie stwierdzić, że jest zdrowa lub nie. Natomiast umiarkowane picie kawy, może przynieść pewne korzyści dla zdrowia, funkcjonowania w pracy oraz samopoczucia. Tak więc dowiedzmy się więcej o kawie!

(fot. shutterstock)

 

Dlaczego pijemy kawę?

Wszyscy smakosze tego trunku znają jego działanie. Powoduje on, że każdy poranek jest trochę bardziej znośny, a pracownicy korporacji doskonale wiedzą, jaką czcią otoczony jest ekspres do kawy. Jest ona przede wszystkich dobrym sposobem na utrzymanie odpowiedniego poziomu sprawności podczas pracy — szczególnie w nocy. Kawa zawiera oczywiście kofeinę, która w dużej mierze odpowiada za efekty wspomniane powyżej.

Substancja ta zawarta jest w wielu produktach spożywczych takich jak herbata, czekolada oraz oczywiście kawa, której dotyczy ten artykuł. Kofeina jest substancją, która znacząco osłabia efekty zmęczenia w okołodobowym wymiarze aktywności. Jest to szczególnie istotne dla zawodów, które wymagają zwiększonego skupienia — czyli między innymi dla zawodu farmaceuty. Badania jednoznacznie wskazują, że kofeina szczególnie korzystnie wpływa na prace wymagające dużego poziomu skupienia uwagi [1].

 

Właściwości kawy

Wiele badań naukowych wskazuje na to, że umiarkowane picie kawy jest zupełnie bezpieczne i w żadnym razie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Istnieją nawet publikacje mówiące o tym, że pomaga w zapobieganiu rozwojowi niektórych rodzajów nowotworów. Ciekawą informacją jest to, że organizm kobiety szybciej niż mężczyzny pozbywa się kofeiny, wyjątkiem są kobiety w ciąży i w trakcie kuracji hormonalnej.

Jednakże zgodnie z dewizą Paracelsus’a: „tylko dawka czyni, że dana substancja jest trucizną” (łac. Dosis facit venenum) przesadne picie kawy jest niekorzystne dla zdrowia. Śmiertelną dawką dla człowieka jest 100 g kofeiny. Nadmierne spożywanie kawy, czyli więcej niż około 4 filiżanki dziennie (500-600 mg) może skutkować zbytnią pobudliwością, uczuciem niepokoju, arytmią, bezsennością, bólami głowy i problemami żołądkowymi [2].

(fot. shutterstock)

Przeprowadzone we Włoszech badania wykazały szereg działań długotrwałych na organizm człowieka. Między innymi dowiedziono, że u osób pijących jedną filiżankę kawy spadła ilość ataków duszności o 5%, natomiast u tych, którzy wypijali dwie aż o 23%. Umiarkowane spożycie kawy rozszerza arterię serca i zwiększa przepływ krwi, natomiast naczynia w głowie ulegają zwężeniu, co zmniejsza skłonność do bólów migrenowych.

Kofeina przyspiesza spalanie tłuszczy. Umiarkowane spożycie czarnej kawy może wspomóc kurację odchudzającą. Jedną z niekorzystnych właściwości tej używki jest wzmaganie wydzielania kwasów żołądkowych i żółci. Nie jest więc wskazana u osób, które cierpią na nadkwasotę, ponieważ może wpływać na rozwój wrzodów żołądka.

Przykładem negatywnego wpływu kofeiny na nasze zdrowie jest wypłukiwanie elektrolitów z organizmu. Badania udowadniają, że nawet 1 filiżanka kawy na dobę wpływa na wzrost ryzyka złamań kostnych, szczególnie w obrębie stawów biodrowych o około 69% [2].

Interakcje kawy z lekami

Najistotniejszy z punktu widzenia farmaceuty będzie jej wpływ na farmakoterapię. Połączenie kofeiny z substancją leczniczą może być zarówno negatywne, jak i pozytywne. Do zalet należy wykorzystywanie jej w celu zwiększenia efektu przeciwbólowego kwasu acetylosalicylowego, w popularnych preparatach leczniczych.

Przykłady interakcji kofeiny z lekami:

Lek Konsekwencja interakcji z kofeiną
Aminofenazon Wzrost działania przeciwbólowego
Aminofilina Bóle głowy, niepokój, pobudzenie, zaburzenia snu, drżenie mięśni, tachykardia
Kwas acetylosalicylowy Wzrost działania przeciwbólowego
Teofilina Tachykardia, zaburzenia rytmu serca, pobudzenie psychoruchowe, niepokój, hipotonia, zaburzenia snu, bóle głowy, skurcze mięśni [3]
Pseudoefedryna Może wywoływać nerwicę lub stany nerwowe
Pentoprazol, omeprazol Wzmożone wypłukiwanie magnezu z organizmu

 

Niebezpieczną dla zdrowia interakcją jest połączenie leku zawierającego pseudoefedrynę z kofeiną. Mocna kawa rano połączona z tabletką „na katar” wywoła negatywne skutki dla naszego organizmu. Zalicza się do nich właśnie nerwice i stany nerwowe, które mogą zachodzić szybko i zdecydowanie lub długotrwale i podprogowo [4].

W przypadku kwasu acetylosalicylowego połączenie tych dwóch substancji nie zawsze jest korzystne. Kofeina wzmocni działanie drażniące na śluzówkę żołądka, co może doprowadzić nawet do krwawień.

Kawa może również powodować zmianę wchłaniania leków. Stąd tak ważne jest uświadamianie pacjenta, że leki najbezpieczniej jest popijać wodą. Substancji leczniczych nie należy łączyć z gorącymi napojami, więc w tym przypadku kawa będzie dodatkowo niewskazana. Obniża ona działanie flufenazyny oraz haloperidolu o około 10%, jest to właśnie związane z obniżeniem wchłaniania tych związków [5].

 

Wpływ kofeiny na sprawność podczas pracy

Warto wiedzieć, że kawa wpływa na naszą sprawność podczas wykonywania codziennych czynności. W wielu publikacjach potwierdzono, że około 200 mg kofeiny jest skuteczne w pokonywaniu nocnego spadku sprawności poznawczej. Substancja ta zwiększa również poziom ciśnienia krwi oraz podnosi temperaturę ciała. Kawa jednak nie jest jedynym sposobem na poprawę koncentracji. Istnieje badanie głoszące, że żucie gumy w celu poprawy czujności przez 15 minut w godzinnych odstępach poprawia sprawności funkcji poznawczych tak samo jak kawa. Może być to alternatywa dla osób niepijących kawy [1].

(fot. shutterstock)

Podsumowując, kawa jest używką niezwykle popularną i bardzo dobrze przebadaną. Jej wpływ na procesy fizjologiczne oraz farmakoterapie jest świetnie poznany. Dlatego zatem, po zgromadzeniu i przedstawieniu tych informacji na temat kawy, autor życzy wszystkim jej wielbicielom udanego dnia!

 

Piśmiennictwo:

 1. ZUŻEWICZ, KRYSTYNA; KONARSKA, M. Kofeina-sposób na poprawę sprawności działania i zapobieganie senności. Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka, 2008, 10-14.
 2. ZUKIEWICZ-SOBCZAK, W., et al. Wpływ spożycia kawy na organizm człowieka. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, 18.1.
 3. KORZENIOWSKA, Katarzyna; JABŁECKA, Anna. Interakcje leków z pożywieniem Drug-food interaction.
 4. BABIAK, Mariusz. Interakcje leków OTC OTC drug interactions. Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis, 68.
 5. CZECH, Natalia; GETEK, Monika; BIAŁEK-DRATWA, Agnieszka; FIZIA, Katarzyna; MUC-WIERZGOŃ, Małgorzata; NOWAKOWSKA-ZAJDEL, Ewa, Wiedza pacjentów na temat interakcji leków z żywnością i alkoholem. Pielęgniarstwo Polskie 2013, 2 (48), 73–78

 

 

 

Artykuł Właściwości kawy – czy warto zacząć od niej dzień? pochodzi z serwisu aptekarz.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz