Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 18 listopada 2016

Wojna aptek. Czy znikną tanie leki?

Przeciwnicy „sieciówek” postulują, aby właścicielem apteki był wyłącznie farmaceuta. Jedna […]

Przeciwnicy „sieciówek” postulują, aby właścicielem apteki był wyłącznie farmaceuta. Jedna osoba nie mogłaby być mieć więcej niż cztery apteki, a warunkiem otwarcia nowej miałby być wymóg 1 km – odległość między takimi placówkami. Zdaniem zwolenników takich zamian, apteki nie powinny konkurować marketingiem i reklamą, ale jakością opieki farmaceutycznej. Bulwersuje to pracowników aptek sieciowych podkreślających, że misja całego środowiska farmaceutów jest przecież taka sama – służyć pacjentowi, dla którego najważniejszy jest lek w dobrej cenie dostępny od zaraz.

Statystycznie placówki sieciowe mają niższe ceny i lepszą dostępność leków. Aleksandra Kuźniak farmaceutka z takiej apteki wylicza, że u nich ceny leków są średnio o około 11 proc. niższe niż w aptekach indywidualnych. W odpowiedzi ich właściciele podkreślają, że pacjenci zostawiają jednak w „sieciówkach” więcej pieniędzy. Marcin Wiśniewski z Ruchu Aptekarzy Polskich informuje, że średnia wysokość paragonu w aptece sieciowej wynosi 65 zł, a w aptece indywidualnej około 40 zł. Dodaje też, że to wynik i dowód komercyjnego charakteru sieci, czyli działania skoncentrowanego na zysku, a nie dobru pacjenta.

Marcin Wiśniewski twierdzi, że to właśnie interes pacjenta stoi u podstaw proponowanych zmian – Wykonując zawód zaufania publicznego, a zarazem będąc właścicielem apteki jestem zobligowany działać zgodnie z kodeksem etyki, czyli optymalizować terapię, a nie zysk, co widać choćby po tańszym paragonie. Jeśli będę łamał zasady etyki, mogę stracić prawo wykonywania zawodu i pozwolenie na prowadzenie apteki. A więc dorobek życia. Ryzykując całym swoim majątkiem i prawem wykonywania zawodu, mam poczucie wielkiej odpowiedzialności za pacjenta i za siebie. W aptece sieciowej będącej najczęściej spółką z o.o. nastawioną głównie na zysk odpowiedzialność z założenia jest ograniczona, a farmaceuta nie jest niezależny, bo wykonuje polecenia pracodawcy, dla którego lek to zwykły towar handlowy. Poza tym odebranie zezwolenia na prowadzenie apteki spółce jest nieefektywne, bo ten sam właściciel, ale pod inną nazwą może uzyskać kolejne, czyli realnie nie ponosi żadnej kary za błędy – mówi. Aleksandra Kuźniak protestuje przeciwko takiej argumentacji. – W aptekach sieciowych pracuje 10 000 magistrów farmacji oraz 20 000 techników farmaceutycznych, którzy tak samo realizują misję zawodową. Oburzające jest, że oczernia się nas i zarzuca się nam działania nieetyczne. We wszystkich aptekach bez względu na ich status farmaceuci, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, realizują opiekę farmaceutyczną. Nikt nie działa na szkodę pacjentów– podkreśla.

Nad poselskim projektem zmian pracuje zespół parlamentarny. Projekt będący inicjatywą poselską nie musi przechodzić długiej drogi konsultacji społecznych. – Pod wpływem samorządu aptekarskiego, który nie jest głosem całego środowiska, tylko indywidualnych aptekarzy forsuje się w niebywałym tempie nowelizację Prawa Farmaceutycznego bez jakichkolwiek uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych i oceny skutków regulacji – mówi Kuźniak. Wiśniewski odpowiada, że na posiedzeniu zespołu parlamentarnego wszyscy mogli zgłaszać uwagi. – Takie uwagi były i są zgłaszane przez nas nieustająco na bieżąco. Mamy nadzieję, że zostaną wzięte pod uwagę i doprowadzą do konstruktywnych rozmów – mówi Kuźniak.

Jedna i druga strona konfliktu zapewnia, że zależy jej na konkurencji na rynku. To gwarantuje pacjentom dobrą jakość usług i niższe ceny. Ważnym jest więc, aby nowe prawo zawierało skuteczne regulacje uniemożliwiające koncentrację.

Źródło: medonet.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie wchodzą przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie ulegają przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ