REKLAMA
Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 9 września 2020

Wsparcie psychiczne osoby chorej – czy farmaceuta swoją postawą może pomóc?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Pozytywne nastawienie osoby chorej ma bardzo ważny wpływ na przebieg leczenia. Oprócz zmniejszenia poziomu stresu pozytywne nastawienie przyczynia się także do lepszej współpracy pacjenta z personelem medycznym. Czy farmaceuci, którzy cieszą się zaufaniem wśród pacjentów, mogą swoją postawą pomóc?

(fot. shutterstock)

REKLAMA

Dlaczego pozytywne nastawienie jest bardzo ważne w procesie leczenia?

Zmotywowany pacjent będzie przywiązywał większą wagę do zmiany swojego stylu życia oraz chętniej stawiał się na badania kontrolne u lekarzy. (1) Prawdopodobnie przełoży się to na wzrost skuteczności leczenia. Dodatkowo, pacjent, który wykazuje pozytywne nastawienie odczuwa mniej stresu, co z kolei może zmniejszać ryzyko powstawania stanów zapalnych, prowadzących do rozwoju niektórych chorób cywilizacyjnych. (2)

REKLAMA

Rola farmaceuty we wsparciu psychicznym osoby chorej

Ponad 90% polskiego społeczeństwa darzy farmaceutów zaufaniem. (3) Z tego względu, farmaceuci odgrywają bardzo ważną rolę, między innymi w pomocy osobie chorej w pogodzeniu się z chorobą, wsparciu w procesie leczenia czy zmotywowaniu do zmiany nawyków na zdrowsze. Pacjent, który przychodzi do apteki po poradę, powinien spotkać się z empatycznym nastawieniem farmaceuty. Bardzo ważna jest postawa, która wykazuje zainteresowanie poprzez aktywne uczestnictwo w rozmowie. Słuchaj, pytaj, doradzaj – na tyle, ile jesteś w stanie.  Powstrzymaj się od wydawania opinii i krytykowania. 

Jak wywołać faktyczną zmianę w nastawieniu pacjenta?

Według TransTeoretycznego Modelu Zmiany (TTMZ) pacjent musi sukcesywnie przejść przez 5 etapów zmiany, aby wywołać trwałą metamorfozę w swoim zachowaniu. Rolą farmaceuty jest rozpoznanie, na którym etapie gotowości do zmiany jest obecnie pacjent. 

  1. Prekontemplacja – ta faza charakteryzuje się brakiem chęci i świadomości potrzeby zmiany w życiu. Ważne jest okazanie gotowości do pomocy, a także empatii.
  2. Kontemplacja – ambiwalencja oraz myślenie o zmianie. Na tym etapie farmaceuta powinien zachęcić w delikatny sposób do rozważenia wszystkich za i przeciw.
  3. Przygotowanie – pacjent jest gotowy na zmianę. Na tym etapie można wyznaczyć cele, które chcemy wspólnie osiągnąć, zaczynając od małych kroków. Dobrym kierunkiem jest wyznaczenie daty rozpoczęcia procesu zmiany.
  4. Działanie – na tym etapie pacjent może doświadczać różnych problemów dotyczących motywacji, napotykanych trudności czy szukaniu sposobów powrotu do starych nawyków. 
  5. Podtrzymanie – farmaceuta razem z pacjentem powinni mieć kontakt (np. co kilka dni, tygodni) w celu dalszego utrzymywania zmiany oraz zapobieganiu nawrotom.

Opieka farmaceutyczna we wsparciu psychicznym osoby chorej

Jednym z głównych założeń opieki farmaceutycznej jest powstanie pokoju konsultacyjnego, w którym farmaceuta miałby więcej czasu na rozmowę z pacjentem. Jest to jeden z kluczowych elementów, które mogą się przełożyć na wzrost udzielanych porad medycznych przez farmaceutów. W sytuacji, gdy w aptece przebywa więcej niż kilka osób, swoboda komunikacji maleje i pacjent zniechęca się do opowiadania o swoich problemach. Pokój konsultacyjny mógłby zatem być nieocenioną pomocą we wspieraniu psychicznym osób chorych.

Autor: Olga Kaczmarczyk

Piśmiennictwo:

  1. Sanz-Barbero B, Prieto ME, Cambas N. Factors associated with a positive attitude towards receiving cancer information: a population-based study in Spain. Health Expect. 2016;19(2):288-98.
  2. Huber, Lidia. “Style adaptacyjne do sytuacji stresowych w różnych grupach wiekowych, a choroby cywilizacyjne XXI wieku Styles of adaptative mechanisms to situations of stress among people of different age and the 21st century civilization diseases.” (2010).
  3. pacjent.gov.pl https://pacjent.gov.pl/system-opieki-zdrowotnej/po-pierwsze-farmaceuta [Dostęp 04.09.2020].
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych