REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 17 lutego 2020

Wszystko o e-potwierdzeniu i nowych przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. – cz. 2

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Nowym systemem do realizacji zleceń przez apteki, zapewnionym przez NFZ, jest eZWM. Apteki samodzielnie nadają sobie uprawnienia do systemu eZWM. Robią to na swoich kontach SZOI/Portal Świadczeniodawcy. Każdy pracownik apteki powinien mieć utworzony dostęp umożliwiający logowanie się do systemu eZWM.

Dostawcy oprogramowania aptecznego opracowują funkcjonalność, która pozwoliłaby programowi aptecznemu łączyć się z systemem eZWM. Aby dowiedzieć się więcej, należy rozmawiać już z własnym dostawcami.

Aplikacja łącząca się z systemem eZWM a Podwykonawcy Essity

Aby aplikacja łącząca się z systemem eZWM mogła zadziałać u Podwykonawców Essity, niezbędne jest wgranie aktualnego pliku UMX, z umową między Essity oraz NFZ. Essity udostępni takie umowy poszczególnym aptekom w terminie do końca stycznia.

REKLAMA

Wokół zleceń

Jeśli korzystają Państwo bezpośrednio z platformy eZWM na stronie NFZ, nie mając połączenia z systemem aptecznym, konieczne jest, by osobno dokonać sprzedaży. Warto, by wykonywać te czynności to równolegle. Jeżeli system elektroniczny nie zadziała, lekarz jest uprawniony do wypisania zlecenia z pominięciem eZWM – lekarz wypisuje wtedy zlecenie ręcznie. Z kolei pacjent musi się wtedy udać do NFZ, by zarejestrować zlecenie w eZWM.

REKLAMA

System eZWM pozwala weryfikować zlecenia – sprawdza on, czy pacjent ma prawo do świadczeń, a więc, czy jest ubezpieczony; weryfikuje także uprawnienia, wyznaczając limit finansowy i ilościowy. Nie istnieje możliwość, by nie odnotować realizacji nowego zlecenia na platformie eZWM – każde nowe zlecenie musi zostać zrealizowane za jego pośrednictwem. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych, w chwili realizacji zlecenia, apteka nie ma dostępu do eZWM, musi ona zanotować w systemie to zlecenie natychmiast, gdy zacznie on z powrotem działać. 

Problemy z realizacją zlecenia

Realizacja zlecenia, gdy eZWM nie działa: czwartą stronę należy uzupełnić ręcznie, uzyskując na niej podpis osoby odbierającej. Gdy tylko platforma zacznie z powrotem działać, trzeba to zlecenie zrealizować w eZWM. Po realizacji w systemie, tę samą 4-tą stronę trzeba wydrukować (nie jest potrzebny ponowny podpis pacjenta) i dołączyć do tej uzupełnionej ręcznie.

Kiedy apteka dokonuje blokady zlecenia w systemie, oznacza to, że pobrała ona zlecenie do realizacji. W takiej sytuacji, inna apteka nie może już takiego zlecenia pobrać ponownie do realizacji przez cały okres, na jaki to zlecenie jest wystawione. Chory musi natomiast dokonywać kontynuacji zlecenia w tej jednej placówce. Jeśli pacjent chce zrealizować zlecenie w innej aptece, musi on poprosić farmaceutę z placówki, w której zaczął realizację zlecenia, by odnotowała ona zakończenie realizacji w systemie eZWM. Kiedy to zrobi, z nowym zleceniem papierowym, może udać się do innej apteki.

Godzina na wycofanie zlecenia

W eZWM należy wypisywać ręcznie kwoty – uzupełnić ręcznie kwotę refundacji oraz dopłatę pacjenta. System eZWM nie liczy kwot, ale podaje cenę za sztukę oraz nie potwierdza zleceń z kwotą obliczoną niepoprawnie. Uprawnienia dodatkowe w systemie nadaje choremu lekarz podczas wystawiania zlecenia albo apteka w czasie realizacji na podstawie wymaganego dokumentu.

Zlecenie może zostać wycofane w czasie 60 minut od dokonania realizacji. Można je wtedy poprawić i ponownie zrealizować. Jeśli chcemy wybrać TENA w systemie eZWM, kiedy system prosi o wskazanie miejsca realizacji, należy wybrać numer umowy Essity z NFZ (lub analogicznie Seni czy bezpośredni). Te numery podwykonawcom zostały wysłane mailem.

Źródło: AM/Tena

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych