REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 17 lutego 2020

Wszystko o e-potwierdzeniu i nowych przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. – cz. 3

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Lekarz może wypisać nowe zlecenie na maksymalnie 12 miesięcy – jednak tylko w przypadku, gdy zlecenie wypisane zostanie przez platformę eZWM. Gdy lekarz wypisuje je ręcznie, wtedy może to być okres do 6 miesięcy. Jednorazowa realizacja może być dokonana na czas równy maksymalnie 6 miesięcy. Nowe zlecenie można natomiast zrealizować na minimalnie 1 miesiąc.

Nowe zlecenie zawiera 4 strony. Zadaniem apteki jest wypełnienie jednej strony – jest to według wzoru ostatnia, 4 strona. Ponieważ będzie ona jednak drukowana z systemu, może niekiedy zająć więcej niż jedną stronę – np. gdy dotyczyć będzie realizacji kilku produktów i wydruk przesunie się na kolejną stronę. Strony 1-3 zlecenia drukuje lekarz. 3 stronę zlecenia wypełnia lekarz za pośrednictwem serwisów internetowych – jeśli system zawiedzie, pacjent udaje się z wydrukowanym papierowym zleceniem (w takim wypadku ta strona jest czysta) do NFZ i w urzędzie wypełnia je fizycznie jeden z pracowników NFZ.

Pacjent a zlecenie

Chory, który udaje się do apteki po wypisaniu pierwszego zlecenia od specjalisty, musi posiadać 3 pierwsze strony zlecenia, które jest pozytywnie zweryfikowane, i któremu został nadany numer ewidencyjny i kod kreskowy. W przypadku kontynuacji zlecenia, chory musi znać pierwotny numer zlecenia i posiadać numer PESEL. Najlepiej, gdyby po dokonaniu pierwszej realizacji, miał on zapisany numer zlecenia

REKLAMA

Kontynuacja zlecenia a zlecenie na skróconym wzorze

Z kontynuacją zlecenia mamy do czynienia wtedy, gdy chory ma wypisane pierwsze zlecenie na 12 bądź 6 miesięcy, a przy pierwszej realizacji wybrał przykładowo 4 miesiące i po ich upływie przychodzi po kolejne 2 miesiące. Należy podkreślić, że kontynuacja musi nastąpić w tej samej aptece, w której chory powinien zostawić pierwotne zlecenie. Trzeba też pamiętać, że apteka, pobierając pierwotne zlecenie, tym samym zablokowała je do realizacji innym placówkom na cały okres, na jaki to zlecenie wystawiono. Przychodząc po kontynuację, chory musi mieć ze sobą jedynie numer PESEL i numer pierwotnego zlecenia.

REKLAMA

Zlecenie na skróconym wzorze będzie mogło natomiast zostać wypisane, jeżeli skończy się zlecenie pierwotne, a dane nie uległy zmianie. Chory może udać się do tej samej przychodni i tam otrzyma skrócone 2 stronicowe zlecenie. Takie zlecenie może już zostać zrealizowane w innej aptece niż to pierwotnie wystawione 4 stronicowe.

Jeszcze wokół zleceń

„Skrócony wzór zlecenia” będzie mógł być zastosowany od początku lipca 2020 roku.  Zlecenie zweryfikowane pozytywnie to natomiast takie zlecenie, przy którym nie wykryto żadnych błędów – chory posiada uprawnienie do świadczeń, NFZ ustalił mu limit.

Obowiązki ze strony apteki

Kiedy apteka przyjmuje zlecenie do realizacji, powinna ona sprawdzić: wiek pacjenta (może to mieć wpływ na zakres posiadanych uprawnień, szczególnie w przypadku dzieci niepełnosprawnych) oraz ważność uprawnień dodatkowych. Należy też pamiętać, że, w razie błędów, apteka może ponieść odpowiedzialność finansową. Dzieje się tak w przypadku nieprawidłowej zmiany limitu bądź zaniechania zmiany limitu na zgodny ze stanem faktycznym i prawnym – apteka poniesie wtedy odpowiedzialność finansową za zaistniałą różnicę.

W sytuacji, w której chory otrzymał uprawnienia, a wcześniej miał wypisane zlecenie bez nich, obowiązkiem apteki jest zaktualizowanie tych danych na dzień przyjęcia do realizacji na zgodne ze stanym faktycznym i prawnym. Zlecenie powinno zawierać podpisy farmaceuty oraz osoby odbierającej.

Źródło: AM/Tena

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych