REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 5 stycznia 2021

Wykaz państw, które nie realizują e-recept transgranicznych

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia w dniu 1 stycznia br. opublikowało Komunikat w sprawie wykazu państw realizacji, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Na podstawie art. 95b ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2011 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.) niniejszym zamieszcza się wykaz państw realizacji, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, stanowiący załącznik do komunikatu.

Państwa te to:

REKLAMA

1. Austria.
2. Belgia.
3. Bułgaria.
4. Chorwacja – realizowane są wyłącznie recepty transgraniczne w postaci elektronicznej wystawione w Finlandii i Portugalii.
5. Cypr.
6. Czechy.
7. Dania.
8. Estonia – realizowane są wyłącznie recepty transgraniczne w postaci elektronicznej wystawione w Finlandii i Chorwacji.
9. Finlandia – realizowane są wyłącznie recepty transgraniczne w postaci elektronicznej wystawione w Estonii, Chorwacji i Portugalii.
10. Francja.
11. Grecja.
12. Hiszpania.
13. Holandia.
14. Irlandia.
15. Litwa.
16. Luksemburg.
17. Łotwa.
18. Malta.
19. Niemcy.
20. Polska.
21. Portugalia – realizowane są wyłącznie recepty transgraniczne w postaci elektronicznej wystawione w Estonii, Finlandii i Chorwacji.
22. Rumunia.
23. Słowacja.
24. Słowenia.
25. Szwecja.
26. Węgry.
27. Włochy.
28. Wielka Brytania.
29. Islandia.
30. Lichtenstein.
31. Norwegia.
32. Szwajcaria.

REKLAMA

Źródło: MZ

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych