Za 30 dni zmiany w wydawaniu zezwoleń na nowe apteki | farmacja.pl

Za 30 dni zmiany w wydawaniu zezwoleń na nowe apteki

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-05-26 08:25:43 /

Wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne. Zawiera ona nie tylko przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek, ale zmienia też zasady ich dziedziczenia oraz sprzedaży leków z zamykanych placówek.

Zgodnie z zapisami ustawy, wejdzie ona w życie 30 od daty publikacji. Oprócz szeroko komentowanych przepisów dotyczących otwierania nowych aptek, ustawa zawiera kilka innych regulacji zmieniających dotychczasowe przepisy.

Zmianie ulegną między innymi przepisy dotyczące dziedziczenia aptek. W przypadku śmierci właściciela apteki, zezwolenie na jej prowadzenie nie wygaśnie tylko w sytuacji gdy chociaż jeden z jej spadkobierców jest farmaceutą. Jeśli wśród spadkobierców nie ma farmaceutów, zezwolenie na prowadzenie takiej apteki wygasa po 24 miesiącach - przy czym spadkobiercy mogą w ciągu 12 miesięcy sprzedać aptekę farmaceucie.

Ważną zmianą jest też uprawnienie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego do wydania zgody na zbycie do hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych znajdujących się w aptece, której wygasa zezwolenie. Decyzja taka ma zawierać wykaz produktów leczniczych, obejmujący w odniesieniu do każdego produktu: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, liczbę opakowań, postać farmaceutyczną, kod identyfikacyjny EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, numer serii oraz datę ważności.
Opublikowaną treść ustawy można znaleźć na stronach Dziennika Ustaw.

Ustawa wchodzi w życie w ciągu 30 dni od momentu jej opublikowania. Do postępowań dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe. Między innymi z tego powodu w ostatnich tygodniach można było zauważyć zwiększoną aktywność przedsiębiorców chcących otworzyć aptekę (czytaj więcej: Setki wniosków na apteki trafiają do WIF).

Źródło: dziennikustaw.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj