Zaczyna ubywać aptek - głównie indywidualnych | farmacja.pl

Zaczyna ubywać aptek - głównie indywidualnych

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-27 09:53:12 /

Na koniec października 2017 roku w Polsce funkcjonowało 14 936 aptek. Po raz pierwszy od wielu miesięcy liczba aptek spadła. Ciekawostką jest, że dotyczy to aptek niezależnych. W porównaniu do września 2017 roku liczba aptek zmniejszyła się o 40.

zmniejszyła się o 65 w stosunku do września 2017 r. Finalnie, w październiku działało 8 528 aptek niezależnych, o 375 mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Po okresie utrzymującego się wzrostu, liczba sieci aptek uległa stabilizacji. W październiku 2017 roku funkcjonowały 426 sieci aptek, do których należało łącznie ponad 6,4 tys. aptek. W stosunku do września 2017 roku przybyła jedna sieć apteczna.

Zachodzące od wielu miesięcy zmiany w strukturze rynku aptecznego spowodowały istotny wzrost segmentu aptek sieciowych, których udział wartościowy w październiku 2017 roku wyniósł niemal 60 proc. Z uwagi na nowe regulacje prawne, możliwe jest jednak spowolnienie tego trendu.- W stosunku do października 2016 roku liczba aptek nadal utrzymuje się na istotnie wyższym poziomie (+269 aptek), jednak obserwowane odwrócenie trendu może sygnalizować dostosowywanie się rynku do wprowadzonych regulacji prawnych i dążenie do stanu równowagi w nowym otoczeniu rynkowym – komentuje Marcin Gawroński, Senior Manager, Supplier Relations, Poland & Baltics, IQVIA.

Więcej na ten temat pisze Polityka Zdrowotna.

Źródło: politykazdrowotna.com

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj