REKLAMA
Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl Opublikowano: 15 lipca 2019

Zalecenia do dawkowania leków zawierających metotreksat

Artykuł pochodzi z serwisu
Komitet bezpieczeństwa EMA (PRAC) zalecił dodatkowe środki, które ograniczą błędy w dawkowaniu metotreksatu. Wynika to z niepoprawnego przyjmowania leku. Zdarza się bowiem, że pacjenci stosują preparat codziennie, a nie tak jak zalecił lekarz - co tydzień.
REKLAMA

W przypadku leczenia stanów zapalnych, metotreksat przyjmuje się raz w tygodniu. Dlatego, aby zoptymalizować i poprawić schematy dawkowania wprowadzono nowe środki. Obejmują one ograniczenie dotyczące przepisywania leku. Tylko lekarze z doświadczeniem w stosowaniu preparatów zawierających metotreksat mogą przepisywać te produkty lecznicze. Problem ma rozwiązać również umieszczanie na etykietach dodatkowych ostrzeżeń i dodawanie materiałów edukacyjnych dla pacjentów i pracowników opieki zdrowotnej. Dodatkowo leki przeznaczone do stosowania raz w tygodniu będą umieszczone w blistrach, a nie w butelkach.

Ryzyko błędnego dawkowania leków zawierających metotreksat jest dosyć duże. Zastosowane wcześniej rozwiązania zmniejszyły ryzyko, ale w dalszym ciągu zdarzają się błędy w dawkowaniu. Na podstawie zebranych dowodów i badań, PRAC ocenił, że korzyści terapii metotreksatem przewyższają ryzyko jego stosowania. Nowe środki opracowano po konsultacjach z pacjentami i pracownikami ochrony zdrowia.

REKLAMA

Podsumowanie nowych środków:

REKLAMA
  • Tylko lekarze z doświadczeniem w stosowaniu leków zawierających metotreksat będą mogli przepisywać te leki.
  • Pracownicy służby zdrowia zapewnią, że pacjenci będą w stanie przyjmować lek raz w tygodniu.
  • Z informacji o produkcie zniknie zalecenie dotyczące podziału tabletki na 2 części.
  • Opakowania wszystkich leków do stosowania raz w tygodniu, zostaną wzbogacone o dodatkowe ostrzeżenia o sposobie dawkowania leku.
  • Pracownicy służby zdrowia powinni otrzymać materiały edukacyjne dotyczące leków doustnych.
  • Forma opakowania leku do stosowaniu raz w tygodniu zmieni się z buteleczek na blistry.

Zalecenia PRAC przekazano do Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP), który zadecyduje o zastosowaniu powyższych środków.

Źródło: EMA

Przeczytaj także: Evidence Based Medicine jako podstawa oceny efektywności i bezpieczeństwa technologii medycznych

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych