REKLAMA
Autor: Zuzanna Miś Opublikowano: 18 września 2018

Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych

Artykuł pochodzi z serwisu

Błona śluzowa nosa i zatok przynosowych pod względem morfologicznym i czynnościowym stanowi całość, dlatego zapalenie w tym obszarze powinno być traktowane również całościowo. Co farmaceuta musi o o nich wiedzieć? Jak może pomóc? Czy potrzebne jest leczenie antybiotykiem?

Źródło

Ostre zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych zawsze zaczyna się od zakażenia wirusowego. Do nadkażenia bakteryjnego dochodzi rzadko (2% przypadków) i najczęstszym źródłem zakażenia są Streptococcus pneumoniae i Haemofilus influenzae (ok. 80% przypadków).

Diagnostyka

Obraz kliniczny choroby możemy podzielić na następujące etapy, w zależności od czynnika etiologicznego:
1) Zapalenie wirusowe lub przeziębienie:
– przekrwienie i obrzęk błony śluzowej,
– obfity, surowiczy wysięk,
– blokada drożności nosa,
– suchy kaszel, tzw. „spływowy”, od spływającej wydzieliny po tylnej ścianie gardła,
– objawy ustępują samoistnie w ciągu 5-10 dni;
2) Zapalenie powirusowe:
– objawy utrzymują się dłużej niż 10 dni lub nasilają się po 5 dniach trwania,
– gęsta wydzielina śluzowo-ropna,
– przewlekły kaszel;
3) Nadkażenie bakteryjne – w praktyce najtrudniejsze jest odróżnienie od zapalenia powirusowego – musi spełniać 3 z kryteriów:
– nasilające się objawy,
– gęsta wydzielina śluzowo-ropna,
– silny ból twarzy (często jednostronny),
– gorączka > 39°C,
– podwyższone OB/CRP,
– silny ból i obrzęk w okolicy czołowej – wskazany kontakt ze specjalistą (możliwe powikłania);
Co ciekawe, w rozróżnieniu zapalenia wirusowego od bakteryjnego nie pomagają badania mikrobiologiczne (trzeba zrobić punkcje zatok), tomografia komputerowa, czy RTG zatok (widać tylko zgrubiałą śluzówkę).

Leczenie

1. Ze względu na wirusowy charakter podstawą jest leczenie objawowe:
– dostęp do świeżego, chłodnego powietrza (obkurczenie śluzówki, zmniejszenie obrzęku),
– leki przeciwbólowe (ibuprofen, naproksen, paracetamol),
– płukanie roztworem soli,
– leki sympatykomimetyczne (pseudoefedryna, donosowe),
– leki przeciwhistaminowe I generacji o działaniu cholinolitycznym (zmniejszenie wydzieliny),
2. W zapaleniu powirusowym najważniejszym celem jest niedopuszczenie do zgęstnienia i zalegania śluzu i tym samym do nadkażenia bakteryjnego:
– odpowiednie nawodnienie i wilgotne wdychane powietrze,
– preparaty roślinne o działaniu sekretolitycznym (uwadniają śluz, działają przeciwbakteryjnie),
– leki mukokinetyczne, mukolityczne (chociaż brak wiarygodnych badań klinicznych),
– glikokortykosterydy donosowe (na 7-14 dni, zmniejszają stan zapalny i obrzęk).
3. W zapaleniu bakteryjnym antybiotykiem pierwszego rzutu jest amoksycylina
Wybór antybiotyku:
Amoksycylina (np. Amotaks, Duomox, Ospamox)
Uzasadnienie:
100% skuteczność wobec S. pneumoniae (70% wobec szczepów o obniżonej wrażliwości) i 80% wobec H. influenzae,
Skraca czas trwania objawów (pod warunkiem, że jest zakażenie bakteryjne),
Zapobiega powikłaniom (zajęcie sąsiednich struktur)
Mało działań niepożądanych,
Niska cena;
Dawkowanie
Dorośli:
1500 – 2000 mg / 2 x dz.
Dzieci:
37,5 – 45 mg / kg m.c. / 2 x dz.
(np. dla dziecka o wadze 15 kg:  ok. 600 mg / 2 x dz.)
Zagrożenie
Brak badań porównujących skuteczność antybiotyku w zależności od dawki lub długości trwania terapii
Dawkowanie antybiotyku zostało dobrane z innych zakażeń układu oddechowego
Konieczność stosowania wysokiej dawki
– Nienaturalnie wręcz wysokie dawki amoksycyliny powinny wejść do standardu. Powodem jest nagły, dwukrotny wzrost obecności pneumokoków o obniżonej wrażliwości na penicylinę w Polsce (szczepy te mają wysoki MIC i wymagają wyższych stężeń antybiotyku).
Konieczność odpowiedniego czasu stosowania
przez 10 dni
Powody braku poprawy w ciągu 48 godz.:
– błędnie zdiagnozowane zakażenie bakteryjne (zapalenie powirusowe),
– wystąpiło powikłanie zakażenia,
– zakażenie bakteriami opornymi i/lub za niska dawka amoksycyliny (np. S. pneumoniae oporne na penicylinę, H. influenzae produktujące beta-laktamazy, S. aureus, beztlenowce)
W przypadku niepowodzenia terapeutycznego można zastosować amoksycylinę z kwasem klawulanowym(np. Amoksiklav, Augmentin, Taromentin) pod warunkiem, że amoksycylina będzie podana w rekomendowanej, wyższej dawce. Połączenie to jest skuteczne wobec wymienionych szczepów opornych.
U pacjentów z nadwrażliwością na amoksycylinę można stosować też aksetyl cefuroksymu (np. Bioracef, Ceroxim, Zamur, Zinnat), a z alergią natychmiastową na beta-laktamy: moksyfloksacynę (np. Avelox, Moloxin), lewofloksacynę (np. Levalox, Levoxa), czy klarytromycynę (np. Fromilid, Klabax, Klacid).
Co musisz wiedzieć
 1. Ostre zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych zawsze zaczyna się od zakażenia wirusowego.
 2. W pierwszym etapie choroby charakterystyczny jest wodnisty katar, blokada nosa i suchy kaszel, które samoistnie przechodzą po 5-10 dniach. Wystarczy leczenie objawowe.
 3. Najtrudniejsze jest odróżnienie zapalenia powirusowego od nadkażenia bakteryjnego, w obu przypadkach choroba przedłuża się, a wydzielina jest gęsta, ropna.
 4. W diagnostyce pomocne będzie badanie OB/CRP, pytania o ból i gorączkę.
 5. Aby nie dopuścić do zakażenia bakteryjnego, należy likwidować gęstą, zalegającą wydzielinę.
 6. W przypadku stwierdzonego zakażenia bakteryjnego – antybiotykiem z wyboru jest amoksycylina, koniecznie w wyższych (niż się przyjęło) dawkach.
REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz