REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 23 stycznia 2019

Zapalenie dziąseł – Aptekarzu dowiedz się więcej!

Artykuł pochodzi z serwisu

W aptece możemy odnaleźć wiele preparatów służących do pielęgnacji oraz leczenia chorób jamy ustnej. Należą do nich także służące do terapii zapalenia dziąseł. Co o tej nieprzyjemnej dolegliwości powinniśmy wiedzieć, stojąc za pierwszym stołem? I jakie są skuteczne metody leczenia? O tym poniżej…

(fot. shutterstock)

REKLAMA

Przyczyna wystąpienia zapalenia dziąseł

Dlaczego mimo to, że zdecydowana większość społeczeństwa regularnie myje zęby, jest to nadal problem bardzo powszechny? Aby się o tym przekonać, należy pochylić się nad tym, w jaki sposób rozwija się zapalenie.

REKLAMA

Już po krótkim czasie od mycia, zęby pokrywają się powłoką składającym się m.in. ze śliny i tzw. płynu dziąsłowego. Do tej warstwy przylegają resztki pokarmów, martwe komórki błony śluzowej jamy ustnej i bakterie, tworząc tzw. płytkę nazębną. Jeżeli nie usuniemy tej warstwy w odpowiednim czasie, to mikroorganizmy wytworzą fosforan wapienny, nazywany kamieniem nazębnym. Bakterie uwalniają enzymy i toksyny, które powodują stan zapalny. Jeżeli płytka nazębna nie zostanie usunięta, to stan zapalny rozprzestrzenia się i ostatecznie prowadzi do zniszczenia struktur zębowych, a w konsekwencji  do utraty zęba.

Zapalenie dziąseł to nie tylko następstwo słabej higieny jamy ustnej. Przyczyn powstania tej dolegliwości można także doszukać się w stylu życia (stres, błędy dietetyczne), schorzeniach całego organizmu (cukrzyca, białaczka, anoreksja, bulimia) lub przyjmowaniu niektórych leków (np. leki stosowane w padaczce, blokery kanału wapniowego, antybiotyki, glikokortykosterpidy wziewne), czy mechanicznego uszkodzenia dziąseł (np. twardym jedzeniem, zbyt mocnym szczotkowaniem zębów).Zapalenie dziąseł charakteryzuje się wystąpieniem obrzęku, zaczerwienienia wrażliwością na dotyk oraz częstymi krwawieniami. Czasem widoczna jest płytka nazębna, szczególnie tam, gdzie trudno dotrzeć szczoteczką, doprowadzając do odsłonięcia szyjek zębowych i ich nadwrażliwości na temperaturę. Czasem dochodzi do rozchwiania zębów. Pacjent, który cierpi na zapalenia jamy ustnej często odczuwa suchość, niesmak i nieżwieży zapach z ust.

Zapalenie dziąseł u dzieci chorych na astmę

Zapalenie dziąseł występuje częściej u osób chorych na astmę. Do grupy ryzyka zaliczyć należy także pacjentów, którzy ze względu na różne czynniki chorobotwórcze oddychają głównie przez usta. Przesuszona śluzówka sprzyja wystąpieniu stanu zapalnego. Chorzy leczeni glikokortykosteroidami są przede wszystkim narażeni na występowanie schorzeń jamy ustnej. Zmineralizowane złogi osadów nazębnych także częściej występują u chorych na astmę. Tak więc młodzi pacjenci leczeni z powodu astmy oskrzelowej należą do grupy wysokiego ryzyka zapadalności na choroby jamy ustnej i powinni być poddani specjalistycznej opiece stomatologicznej.

Zapalenie dziąseł u kobiet w ciąży

Ciążowe zapalenie dziąseł występuje najczęściej w drugim miesiącu od zapłodnienia i staje się coraz intensywniejsze z czasem trwania ciąży. Zapalenie jest indukowane przez wzrastający poziom ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej, następnie wysokie stężenia estrogenów i progesteron podtrzymują zainicjowany stan zapalny. Po porodzi, kiedy następuje unormowanie poziomu hormonów objawy ulegają złagodzeniu lub całkowicie przemijają.

Czynniki wskazujące na konieczność skierowania pacjenta do lekarza

 • Nieprzyjemny posmak towarzyszący krwawieniu z dziąseł – możliwe zapalenie ozębnej
 • Samoistne krwawienie z dziąseł – podejrzenie zapalenia ozębnej
 • Objawy choroby ogólnoustrojowej – oznaka poważniejszej przyczyny leżącej u podstaw krwawienia

Od lewej: zdrowe dziąsło, zapalenie dziąsła oraz zapalenie ozębnej (fot. shutterstock)

Wskazówki i rady dla pacjenta

Nitkowanie zębów

Zaleca się, aby nitkować zęby raz dziennie, aby usunąć płytkę nazębną z przestrzeni międzyzębowych. Należy oderwać około 20 cm nici, zawinąć wokół palców obu dłoni i umieścić między zębami. Nić należy zaginać w kształt litery C między zębami i dziąsłem aż do uczucia oporu, a następnie przesuwać kilka razy pionowo w górę i w dół.

Stosowanie fluoru

Jest to pierwiastek, któremu udowodniono zmniejszanie częstości występowania próchnicy. Warto pamiętać, że u dzieci powinno stosować się pasty zawierające niższe stężenia fluoru, ze względu na możliwość występowania przebarwień.

Leczenie preparatami OTC

Najważniejszym aspektem jest dobra higiena jamy ustnej. Należy szczotkować zęby pastą z fluorem dwa razy dziennie i 3 razy w tygodniu czyścić nicią dentystyczną miejsca niedostępne dla szczoteczki. Nowe badania udowadniają, większą skuteczność szczoteczek elektrycznych nad manualnymi.

Największą skuteczność w likwidowaniu płytki nazębnej i zapalenia dziąseł jest chlorheksydyna w stężeniu 0,1 lub 0,2%. Do leków stosowanych w zapaleniu dziąseł zalicza się płyny zawierające chlorheksydynę lub wodę utlenioną. Nie wykazano istotnych klinicznie działań niepożądanych obu substancji stosowanych w płukankach.

Najnowsze badania dotyczące leczenia

Na rynku pojawiają się kolejne innowacyjne metody, których celem jest poprawa stanu pacjentów z zapaleniem dziąseł, zwłaszcza dla tej grupy predysponowanej do wystąpienia tego schorzenia. Do takiej należy produkt zawierający chlorheksydynę, dekspantenol i alantoinę. Sprawdzano dwie postacie tego leku, czyli pastę i płyn do płukania ust. Wykazano, że obie formy po 21-dniowym okresie stosowania przyniosły znaczącą poprawę stanu zdrowia pacjenta.

Kolejnym przykładem jest pasta zawierająca tlenek cynku, cytrynian cynku, argininę oraz 1450 ppm fluorku sodu w bazie krzemionkowej. Preparat porównywano z pastą zawierającą tylko fluorek sodu w okresie 6 miesięcy. Udowodniono, że preparat zawierający oprócz fluoru, kombinację tlenku cynku, cytrynianu cynku i argininy zapewnia znacznie większy efekt zmniejszania parametrów płytki nazębnej oraz zapalenia dziąseł w porównaniu z preparatem zwierającym sam fluor.

 

Bibliografia:

 

 • Magaz, V. R., Llovera, B. F., Martí, M., & Garre, A. (2018). Clinical Impact and Cosmetic Acceptability of Chlorhexidine-enriched Toothpaste and Mouthwash Application on Periodontal Disease: A Randomized Clinical Study. The journal of contemporary dental practice19(11), 1295-1300.
 • Delgado, E., Garcia-Godoy, F., Montero-Aguilar, M., Mateo, L. R., & Ryan, M. (2018). A Clinical Investigation of a Dual Zinc plus Arginine Dentifrice in Reducing Established Dental Plaque and Gingivitis Over a Six-Month Period of Product Use. The Journal of clinical dentistry29(Spec No A), A33-40.BAX-ADAMOWICZ, ANETA; ŚNIATAŁA, RENATA. WYSTĘPOWANIE ZAPALEŃ DZIĄSEŁ U DZIECI CHORUJĄCYCH NA ASTMĘ OSKRZELOWĄ. Nowiny Lekarskie, 2013, 82.3: 204-207.
 • BILIŃSKA, Maria; SOKALSKI, Jerzy. Pregnancy gingivitis and tumor gravidarum. Ginekologia polska, 2016, 87.4: 310-313.
 • RUTTER, Paul, et al. Opieka farmaceutyczna: objawy, rozpoznanie i leczenie. Elsevier Urban & Partner, 2018.
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ