REKLAMA
Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 9 stycznia 2019

Zapalenie pęcherza moczowego – objawy choroby i rola farmaceuty w terapii

Artykuł pochodzi z serwisu

Zapalenie pęcherza moczowego to nieprzyjemna dolegliwość, która dotyka dużą grupę naszego społeczeństwa. Wielu z pacjentów próbuje samodzielnie uporać się z tą chorobą, bez konsultacji lekarskiej. Zwłaszcza w takim przypadku, farmaceuta powinien wykazać się umiejętnościami i wiedzą w zakresie schorzeń układu moczowego.

(fot. shutterstock)

REKLAMA

Zapalenie pęcherza moczowego

Jest to stan zapalny, który najczęściej spowodowany jest bakteriami infekcją bakteryjną pęcherza moczowego. Schorzenie to, znacznie częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn, ze względu na krótszą cewkę moczową. Dlatego u kobiet, stanowi ona gorszą barierę dla bakterii niż  u mężczyzn. W ich przypadku dolegliwość ta występuje najczęściej po 50 roku życia. Z problemem tym boryka się każdego roku około 15% kobiet, a około 20-50% z nich przynajmniej raz w życiu przeszło zapalenie pęcherza.

REKLAMA

Przyczyny wystąpienia

Zazwyczaj bezpośrednią przyczyną jest, przedostanie się bakterii (najczęściej Escherichia coli, Staphyloccocus oraz Proteus) z przewodu pokarmowego, przez cewkę  do pęcherza moczowego. Do czynników predysponujących zalicza się:

 • Młody wiek,
 • Zwiększoną aktywność seksualną,
 • Wcześniejsze zakażenie pęcherza,
 • Stosowanie kapturków dopochwowych,
 • Słabo kontrolowaną cukrzycę.

Kiedy skierować pacjenta do lekarza

W świetle opieki farmaceutycznej jest to jedno z najważniejszych zadań stojących przed farmaceutą. Należy wiedzieć, kiedy stan pacjenta pozwala na terapię lekami OTC, a kiedy powinniśmy wysłać go do lekarza. W przypadku zapalenia pęcherza moczowego farmaceuta nie powinien podjąć się poradnictwa w samoleczeniu lecz skierować chorego do lekarza kiedy wystąpią:

 • Oznaki infekcji górnych dróg moczowych,
 • Upławy,
 • Stopniowy początek (podejrzenie chorób przenoszonych drogą płciową),
 • Pacjenci predysponowani do wystąpienia powikłań (cukrzycy, ciężarne, osoby starsze i z obniżoną odpornością).

Objawy ostrego zapalenia pęcherza

Chorobę tą charakteryzuje:

 • Ból i pieczenie podczas oddawania moczu,
 • Konieczność częstego lub natychmiastowego oddania moczu,
 • Pobolewanie w dole brzucha,
 • Parcie na mocz,
 • Oddawanie moczu w nocy i krwiomocz.

Ważnym zadaniem stojącym przed farmaceutą jest wykluczenie groźniejszych jednostek chorobowych i wdrożenie leczenia pod kątem ostrego zapalenia pęcherza moczowego.

(fot. shutterstock)

Leczenie preparatami OTC

Sok żurawinowy

Wykazano, że produkty zawierające żurawinę zmniejszyły częstość zakażeń dróg moczowych w ciągu 12 miesięcy, zwłaszcza wśród kobiet z nawracającymi zakażeniami. Istnieją jednak pewne sugestie nietolerancji, wśród pacjentów przyjmujących przewlekle żurawinę. Nie ma jednak przekonywujących dowodów na skuteczność tych preparatów w leczeniu ostrego zakażenia dróg moczowych. Podsumowując, preparaty zawierające żurawinę wydają się wpływać korzystnie na terapię, nie powinny być jednak jedynym sposobem walki z zakażeniem.

Furazydyna

Jest to chemioterapeutyk stosowany w leczeniu ostrych i przewlekłych niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych wywołanych przez Escherichia coli. Na rynku aptecznym dostępne są preparaty w dawkach 50 mg oraz 100 mg. Istotne jest, aby zalecić pacjentowi przyjmowanie leku wraz z pokarmem bogatym w białko, ze względu na lepsze wchłanianie. Kolejnym ważnym elementem jest nietypowe dawkowanie. Pierwszego dnia należy przyjmować 100 mg 4 razy na dobę, a następnie 3 razy dziennie przez 7-10 dni.

Preparaty alkalizujące i leki ziołowe

Czasem zaleca się, aby rozpocząć terapię preparatami alkalizującymi mocz, których zadaniem jest przywrócenie prawidłowego pH moczu, co przyczynia się do łagodzenia dyzurii. Jeżeli chodzi o leki stanowiące mieszanki ziołowe, to zawarte w nich substancje roślinne działają moczopędnie, ściągająco, przeciwbakteryjnie czy przeciwzapalnie.

Wskazówki dla pacjenta

 • Ważnym aspektem jest uświadomienie o konieczności spożycia zwiększonej ilości płynów, nawet do 5L na dobę.
 • Furazydyna może być stosowana powyżej 2 r.ż.
 • Nie stosuje się w czasie karmienia piersią oraz w I trymestrze ciąży.

 

Piśmiennictwo:

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz