REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 7 stycznia 2020

ZAPPA prosi Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, aby chronił małe sieci aptek

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek bierze udział w postępowaniu przed Śląskim WIF w sprawie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek, w związku z naruszeniem przepisów Prawa farmaceutycznego. Chodzi o naruszenie limitu 1% przez sieć aptek. ZAPPA zwrócił się o pomoc do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Przed Śląskim Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym w Katowicach z wniosku ZAPPA toczy się postępowanie w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek, w związku z naruszeniem przepisów art. 99 ust. 3 i 99 ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Według ZAPPA do naruszenia przepisów mogło dojść podczas próby sprzedaży lokalnej małej sieci aptek większej sieci aptek (czytaj więcej: ZAPPA otwiera Giełdę Aptek – możesz kupić lub sprzedać aptekę). Przez zmiany w składzie osobowym wspólników spółki mogło także dojść do naruszenia postanowień art. 99 ust. 4 PF. Potwierdzenie tych naruszeń prawa w toczącym się postępowaniu administracyjnym powinno doprowadzić do cofnięcia zezwoleń spółce na podstawie art. 37ap PF.

Obrona przed dużymi podmiotami

Śląski WIF dopuścił do toczącego się postępowania na prawach strony także Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (czytaj również: GIF pogania WIF, by załatwił sprawę ZAPPA). ZAPPA zwrócił się więc do Rzecznika MŚP o jego aktywny udział w tym postępowaniu w celu ochrony praw polskich mikroprzedsiębiorców.

REKLAMA

Przede wszystkim chodzi o ochronę przed działaniami z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji, które zmierzają do przejęcia kontroli na polskim rynku aptekarskim przez duże polskie i zagraniczne podmioty, z naruszeniem praw mikroprzedsiębiorców.

REKLAMA

Ochrona mikroprzedsiębiorców

W swoim piśmie ZAPPA wnosi, aby Rzecznik w sprawie toczącej się przed Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym przedstawił stanowisko zgodnie z obowiązkami w zakresie ochrony praw polskich mikroprzedsiębiorców.

W szczególności chodzi o zakres przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, przepisów prawa, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców. Ponadto Rzecznik powinien przedstawić swoje stanowisko w kwestiach będących przedmiotem toczącej się sprawy zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem sądowym i poglądami doktryny prawa, przedstawionymi w piśmie.

Pełna treść listu do Rzecznika MŚP.

Pismo-do-Rzecznika-MŚP-30.12.2019

 Źródło: IK/ZAPPA

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych