REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 7 czerwca 2018

Zawód farmaceuty potrzebuje nowoczesnej ustawy

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Wczoraj podczas posiedzenia Sejmu wiceminister zdrowia Marcin Czech odpowiadał na pytania posłów dotyczące procedowanej nowelizacji prawa farmaceutycznego oraz ogólnej sytuacji na rynku aptecznym. Przedstawiciel resortu odniósł się również do pytań o kwestię wynagradzania aptekarzy za dyżury…

Jedno z pytań posłów dotyczyło tego, czy kompetencje nadzorcze i kontrolne będą wystarczające, jeśli do GIF-u trafią farmaceuci, którzy pracują w aptece. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Marcin Czech zapewnił posłów, że resort zdrowia widzi potrzebę pionizacji inspekcji farmaceutycznej, tak aby instytucja ta mogła działać sprawniej i bardziej efektywnie. Dotyczy to również dodatkowych etatów, które w GIF-ie powinny się pojawić.

Wiceminister zdrowia odpowiedział również na pytanie dotyczące projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

– Pragnę powiedzieć, że w Ministerstwie Zdrowia działa zespół do spraw ustawy o zawodzie farmaceuty. On działa choćby dziś, w tej chwili odbywają się jego obrady, do których dołączę, gdzie jest omawiany kształt ustawy o zawodzie farmaceuty – przyznał Marcin Czech. – Uważamy, że farmaceuci są bardzo ważnym ogniwem i elementem systemu ochrony zdrowia, i chcielibyśmy, aby ten zawód podlegał działaniu nowoczesnej, odpowiadającej kryteriom działania rynku, jak również pełnej regulacji ustawie, która podkreśla znacznie misji farmaceuty i jego prawidłowej roli w systemie. Prace trwają.

Prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty prowadzone są razem z Naczelną Izbą Aptekarską, wyższymi uczelniami i wszystkimi uczestnikami rynku, tymi, którzy w tworzeniu tego rynku i jego funkcjonowaniu uczestniczą.

– Jeśli chodzi o opiekę farmaceutyczną, jak państwo wiecie chociażby z doniesień medialnych, pilotażowe wdrożenie opieki farmaceutycznej, którego celem jest sprawdzenie, czy elementy informatyczne systemu są w stanie wspomóc proces wdrażania opieki farmaceutycznej, zostało zainicjowane w Siedlcach – przypomniał wiceminister. – Skierniewice będą kolejnym takim miejscem, gdzie systemem informatycznym, przy okazji realizacji e-recepty, staramy się łączyć farmaceutę, pacjenta i lekarza po to, aby skutecznie wymieniać informacje między tymi trzema podmiotami. Oczywiście celem jest tu bezpieczna i kontrolowana farmakoterapia, a także świadczenie usług w zakresie opieki farmaceutycznej. Tak że strategiczny kierunek zmierzający do tego, aby wprowadzić w Polsce opiekę farmaceutyczną, jest jak najbardziej kontynuowany.

Przedstawiciel resortu zdrowia odniósł się również do pytania o nocne dyżury aptek i projekt wypracowany przez polskie powiaty i Naczelną Izbę Aptekarską.

– Tutaj jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami społecznymi. 2 tygodnie temu otrzymaliśmy od Naczelnej Izby Aptekarskiej odpowiedzi na pytania, które zadaliśmy w związku z przedłożonym projektem, tak że tutaj prace trwają i jak najbardziej pochylamy się nad tym zagadnieniem – zapewnił Czech.

Wiceminister odpowiadał również na pytania dotyczące nielegalnego wywozu leków i ich braku w polskich aptekach. Przyznał on, że skala procederu jest olbrzymia skala, przy czym konkretne grupy terapeutyczne i konkretne leki, które są wywożone, są na bieżąco monitorowane.

– Otrzymujemy informacje z różnych regionów Polski. Na tej podstawie, na podstawie informacji o niedostępności tych produktów w niewielkim w sumie procencie aptek w danym regionie tworzone są listy produktów zagrożonych wywozem z terenu Rzeczypospolitej i w przypadku tych produktów podmiot, który chciałby dokonać eksportu, musi notyfikować, musi zawiadomić inspekcję farmaceutyczną, że taki wywóz ma nastąpić – tłumaczył Marcin Czech. – Jako że zauważyliśmy, że ten mechanizm nie działa i nie mamy tych notyfikacji, podjęto szereg działań polegających na wzmocnieniu naszej kontrolnej działalności i kontroli w tym zakresie.

Przedstawiciel resortu zdrowia przypomniał, że ostatnio procedowana ustawa o monitorowaniu wywozu drogowego i kolejowego towarów służy właśnie temu celowi i przy współpracy z Ministerstwem Finansów w zakresie działania Krajowej Administracji Skarbowej te kontrole zostaną wzmożone. Została również podpisana umowa między głównym inspektorem farmaceutycznym a KAS-em w zakresie wymiany informacji o lekach, które mogą podlegać nielegalnemu wywozowi.

– Problem z nielegalnym wywozem leków jest pochodną tego, jak skuteczne jest Ministerstwo Zdrowia w negocjowaniu cen leków, które w Polsce należą do najniższych w Europie – przypomniał Marcin Czech. – To jest tak naprawdę przyczyna tego, że leki z Polski, ale nie tylko z Polski, bo też z innych krajów naszego regionu, takich jak chociażby Słowacja, Czechy czy kraje bałtyckie, są wywożone i są sprzedawane z zyskiem w bogatszych krajach Unii Europejskiej, gdzie te ceny są wyższe. Proszę pamiętać o tym, że niższe ceny jednostkowe leków to możliwość zapewnienia leczenia dla szerszej grupy pacjentów, dla szerszych wskazań stosowania tych leków, np. w chorobach nowotworowych i w wielu, wielu innych wskazaniach. To nie podlega dyskusji.

Wiceminister przyznał, że przedsiębiorcy, którzy trudnią się wywozem leków, wykazują się niesłychaną kreatywnością, jeśli chodzi o omijanie prawa.

Stąd wszystkie zapisy zmierzające do tego, aby wyeliminować możliwość chociażby prowadzenia hurtowni i jednocześnie podmiotu leczniczego, co pozwalało potem na pewne w mniejszym lub większym zakresie przesunięcia stanów magazynowych w formie księgowej wzdłuż kanału dystrybucji bądź też na przepływ między podmiotem leczniczym a hurtownią w celu umożliwienia nielegalnego wywozu.

Jedno z pytań posłów dotyczyło tego, czy kompetencje nadzorcze i kontrolne będą wystarczające, jeśli do GIF-u trafią farmaceuci, którzy pracują w aptece i stamtąd mają swoje doświadczenia zawodowe.

– Wydaje się, że tak. Ci farmaceuci oczywiście mają również do czynienia z obrotem hurtowym, mają bieżące kontakty z hurtowniami, z zamówieniami w hurtowniach, a więc też pośrednio znają rynek hurtowy. Co więcej, wydaje nam się, że taka dywersyfikacja kompetencji i doświadczenia zawodowego w zestawieniu z tym, że nie ma wielu kandydatów do pełnienia funkcji kontrolnych w GIF-ie, wydaje się jak najbardziej uzasadniona – odpowiedział Marcin Czech.

Źródło: sejm.gov.pl

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych