REKLAMA
Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 11 marca 2019

Zespół bolesnego miesiączkowania – pigułka wiedzy dla farmaceuty 4

Artykuł pochodzi z serwisu

Jakiś czas temu na łamach naszego serwisu poruszyliśmy temat zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Tym razem zajmiemy się inną dolegliwością związaną z menstruacją, czyli bolesnym miesiączkowaniem. Jak aptekarz powinien zachować się, aby skutecznie pomóc pacjentce?

(fot. shutterstock)

REKLAMA

Etiopatogeneza

Zespół bolesnego miesiączkowania w skrócie (ZBM) należy do najczęściej występujących dolegliwości wśród młodych kobiet. Niestety, zalicza się do tej dosyć dużej grupy chorób, których przyczyna występowania nie jest w pełni wyjaśniona. Naukowcy dzielą tę przypadłość na pierwotną i wtórną.

REKLAMA

Pierwotny ZBM

Pierwszą z nich wyróżnia nadmierna czynność skurczowa macicy i powiązane z tym bolesne krwawienia miesięczne bez innych zarejestrowanych w badaniach klinicznych zmian w obrębie miednicy. Występuje zazwyczaj u młodych kobiet, zazwyczaj manifestuje się 1-2 lata od pierwszego menarche. Najczęściej problem ustępuje między 20 a 25 rokiem życia,  a częstość występowania zmniejsza się po pierwszej ciąży. Podejrzewa się, że czynniki mające wpływ na pierwotny ZBM to:

 • Zaburzenia psychiczne i anatomiczne
 • Nadmierna czynność skurczowa macicy
 • Zmniejszony przepływ krwi przez macicę
 • Nieprawidłowe stężenie prostaglandyn we krwi
 • Nieprawidłowe stężenie wazopresyny i oksytocyny.

Wtórny ZBM

Wtórna postać choroby obejmuje przypadki związane z wieloma zaburzeniami występującymi w obrębie miednicy mniejszej. Ten przypadek pojawia się rzadziej i zazwyczaj wynika z nabytych zmian. Wśród nich wyróżnia się:

 • Endometriozę
 • Przewlekłe stany zapalne miednicy mniejszej
 • Mięśniaki macicy
 • Polipy endometrialne
 • Stenozę szyjki macicy
 • Wrodzone i nabyte nieprawidłowości anatomiczne i czynnościowe narządu rodnego.

Częstość występowania

W stosunkowo nowym badaniu przeprowadzonym w 2014 r. na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie zbadano dużą grupę studentek w wieku 18-25 lat. Z badania wykluczono kobiety, które urodziły dzieci oraz te przyjmujące leki w terapii chorób przewlekłych.  Stwierdzono, że prawie połowa badanych nie odczuwa bólu w trakcie miesiączki, około 30% zadeklarowała, że odczuwa ból o średnim nasileniu, natomiast 20% w trakcie miesiączki odczuwa silny ból.

Przyjmuje się więc, że od 7-20% kobiet odczuwa bóle uniemożliwiające normalne funkcjonowanie.

Pytania jakie powinien zadać farmaceuta i stany jakie należy wykluczyć

Podobnie jak w wielu innych przypadkach, tak i w tym, polskie apteki zupełnie nie są przystosowane do świadczenia usług poradnictwa. Oczywiste jest to, że pacjentka nie będzie chciała podjąć rozmowy w momencie, kiedy z tyłu stoi kolejka osób. W tym celu farmaceuta powinien zaprosić kobietę do pokoju konsultacyjnego, aby podjąć rozmowę, dzięki której wybierze najodpowiedniejszy sposób pomocy. Zostawmy jednak tę przykrą dygresję.

Zadaniem farmaceuty jest wyeliminowanie innych prawdopodobnych przyczyn bólu, które wymagają konsultacji lekarskiej. Należy ustalić związek bólu z cyklem menstruacyjnym.

Pytania jakie należy zadać, podejrzewając pierwotne bolesne miesiączkowanie

 

Pytanie Cel
Wiek Bolesne miesiączkowanie występuje najczęściej u kobiet w wieku ok. 20 lat. Wtórne bolesne miesiączki najczęściej dotykają kobiet powyżej 30 lat
Charakter bólu W ZBM pierwotnym ból jest najczęściej skurczowy zaś we wtórnym: tępy, ciągły, rozlany.
Nasilenie bólu Zazwyczaj ból nie jest silny. Każda pacjentka z silnym bólem w okolicy dolnej części brzucha powinna być skierowana do lekarza
Początek bólu Ból najczęściej zaczyna się przed początkiem miesiączki i trwa około 3 dni.

 

W przypadku podejrzenia dolegliwości wymienionych poniżej, pacjentkę należy skierować do lekarza:

Bolesne miesiączkowanie wtórne

Możliwe przyczyny wymieniono we wcześniejszej części artykułu. Każda kobieta, która powyżej 30 roku życia pierwszy raz doświadcza silnych bólów powinna zostać skierowana do lekarza.

Zapalenie narządów miednicy mniejszej

Jest to ważna przyczyna niepłodności wśród kobiet i zazwyczaj wykrywa się je podczas diagnostyki niepłodności. Charakterystyczne są: tępy obustronny ból w dole brzucha, bolesne miesiączki. Czasem również pojawia się gorączka, złe samopoczucie, upławy, nieregularne miesiączki i bolesne stosunki płciowe.

Nieprawidłowe krwawienia z macicy

W przypadku, jeżeli pacjentka zauważy nadmierne lub ubogie krwawienie miesięczne, również powinniśmy skierować ją na konsultację lekarską.

 

Leczenie preparatami OTC

NLPZ

Ze względu na wpływ podwyższonego poziomu prostaglandyn na bolesne miesiączki, grupą leków, która przyniesie ulgę są niesteroidowe leki przeciwzapalne. Ich skuteczność potwierdzają liczne badania kliniczne. Stosuje się między innymi kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, naproksen. Są to zatem leki pierwszego rzutu w pierwotnym zespole bolesnego miesiączkowania.

Spazmolityki (Butylobromek hioscyny)

Istnieje niewiele dowodów naukowych na skuteczność tej substancji w leczeniu ZBM. Natomiast nie podlega wątpliwości, że jest ona nadal chętnie przyjmowany przez pacjentki. Do innych preparatów spazmolitycznych należy bardzo popularna drotaweryna.

Metody alternatywne

Uważa się, że preparaty z niepokalanka stosowane przez co najmniej 3 miesiące mogą złagodzić ZBM. Pacjentkom można zaproponować wykorzystanie termoforu, który poprzez rozgrzanie miejsca bólu wspomaga efekt eliminowania skurczy.

Recenzja: Dr Mariola Drozd

Bibliografia:

 • Teul, I., Kliś, K., Jarzębak, K., & Wronka, I. (2014). Częstość występowania oraz czynniki skorelowane z bólem miesiączkowym u zdrowych studentek. Pomeranian Journal of Life Sciences60(2), 89-94.
 • Mrugacz, G., Grygoruk, C., Sieczyński, P., Grusza, M., Bołkun, I., & Pietrewicz, P. ETIOPATOGENEZA ZESPOŁU BOLESNEGO MIESIĄCZKOWANIA. Borgis, 2013
 • Rutter, P., Pluta, J. J., Zagrodnik, M., & Błaszczyna, N. (2018). Opieka farmaceutyczna: objawy, rozpoznanie i leczenie. Elsevier Urban & Partner.
 • Lennecke, K., Hagel, K., & Przondzionko, K. (2012). Opieka farmaceutyczna w samoleczeniu wybranych chorób. Medpharm 2012
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ