REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 22 lutego 2021

Zmiana stylu życia sposobem na otyłość. Leki nie będą refundowane…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Czy leki na otyłość mogą być w Polsce refundowane? Petycja w tej sprawie wpłynęła niedawno do rządu. Jej autor domagał się refundacji takich leków jak Mysimba, Saxenda i Xenical. Wskazywał też, że otyłość jest chorobą przewlekłą skracającą oczekiwany czas życia. Jest też przyczyną wielu chorób, w tym układu rozrodczego, krążenia czy odpornościowego.

– Zwrócę uwagę, że nie każdego obywatela stać na tak drogie leki czy nie ma możliwości aktywności fizycznej czy zbilansowaną dietę czy skorzystanie z usług diabetologa i dietetyka w związku z licznymi schorzeniami. Mając na uwadzę, że otyłość jest chorobą cywilizacyjną wnoszę o redukcję cen leków na kwotę co najmniej 50,00 złotych (na refundację) lub kwotę mniejszą celem sprawniejszego wyleczenia z otyłości i powikłań otyłości – czytamy w petycji.

Resort zdrowia odpowiadając na petycję przyznał, że obecnie finansowaniem ze środków publicznych nie jest objęty żaden z trzech wymienionych leków. Nie jest refundowany też żaden inny lek wyłącznie w terapii otyłości. Refundowane są jedynie leki stosowane w stanie przeciwcukrzycowym (metformina) oraz leki stosowane w terapii cukrzycy typu 2, które wspomagają utratę masy ciała (analogi GLP-1)(czytaj również: RPS: farmaceuci powinni odgrywać kluczową rolę w zwalczaniu otyłości obywateli).

REKLAMA

Refundacja niemożliwa…

Maciej Miłkowski – wiceminister zdrowia – wskazuje, że zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 1 refundowany nie może być lek w stanach klinicznych, kw których możliwe jest skuteczne zastąpienie go poprzez zmianą stylu życia pacjenta. Dlatego biorąc pod uwagę treść dokumentów ChPL wszystkich trzech leków, nie są one objęte refundacją ze środków NFZ.

REKLAMA

Resort wskazuje też, że aby objąć lek refundacją niezbędny jest wniosek złożony przez przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. Taki wniosek podlega z kolei ocenie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dopiero dysponując taką oceną oraz stanowiskiem Komisji Ekonomicznej, minister podejmuje decyzję o objęciu lub odmowie objęcia refundacją danego produktu we wnioskowanym wskazaniu.

Dodatkowo wiceminister Miłkowski wskazuje, że w przypadkach, w których nie jest możliwe ograniczenie masy ciała z zastosowaniem innych metod, w tym farmakologicznych, istnieją świadczenia gwarantowane dedykowane osobom z problemem otyłości. Przykładem jest wykonywanie w warunkach szpitalnych chirurgicznego leczenia otyłości, do którego kwalifikuje się osoby powyżej 18 r.ż., u których wskaźnik BMI wynosi > 40, albo > 35 w sytuacji występowania chorób towarzyszących, w przypadku których wywołany chirurgicznie ubytek masy ciała spowoduje ich poprawę lub ustąpienie (czytaj również: Leczenie chirurgiczne dla osób z otyłością olbrzymią).

Źródło: ŁW/MZ


odpowiedź__(18022021)-1

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych