Zmiany w dziedziczeniu aptek po "aptece dla aptekarza" | farmacja.pl

Zmiany w dziedziczeniu aptek po "aptece dla aptekarza"

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-10-24 08:40:00 /

Celem ostatniej nowelizacji prawa farmaceutycznego było wprowadzenie zasad dotyczących rozmieszczenia aptek ogólnodostępnych oraz ograniczeń prowadzenia działalności farmaceutycznej. Przy okazji zmieniły się jednak też przepisy dotyczące dziedziczenia aptek...

Co do zasady zezwolenie na prowadzenie apteki wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, na rzecz której zostało wydane. Ustawa przewiduje następujące wyjątki od wskazanej zasady:

- zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa, jeżeli chociażby jeden ze spadkobierców spełnia wymagania ustawy prawo farmaceutyczne (m.in. jest farmaceutą posiadającym prawo wykonywania zawodu),

- zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa przez okres 24 miesięcy od dnia śmierci osoby fizycznej, jeżeli chociażby jeden ze spadkobierców spełnia wymagania ustawy prawo farmaceutyczne, z wyłączeniem obowiązku bycia farmaceutą posiadającym prawo wykonywania zawodu.

Spadkobierca (albo spadkobiercy) osoby fizycznej, która prowadziła aptekę obowiązani są, w terminie 12 miesięcy od dnia jej śmierci, złożyć wniosek do WIF o dokonanie zmiany w zezwoleniu na prowadzenie apteki, w zakresie określenia podmiotu posiadającego zezwolenie i wskazać spadkobierców, spełniających wymagania - o których mowa w ustawie - jako zezwoleniobiorcę. W przypadku, gdy spadkobierca albo spadkobiercy nie wystąpią o dokonanie zmiany w zezwoleniu wygasa ono z dniem następującym po ostatnim dniu terminu na złożenie wniosku.
Po rozpatrzeniu wskazanego wniosku WIF:

- zmienia zezwolenie w zakresie określenia podmiotu posiadającego zezwolenie - w przypadku, gdy wskazany jako zezwoleniobiorca spadkobierca jest farmaceutą posiadającym prawo wykonywania zawodu (oraz dodatkowo spełnia wymogi określone w ustawie),

- zmienia zezwolenie w zakresie określenia podmiotu posiadającego zezwolenie oraz określa termin ważności zezwolenia, zgodnie z wnioskiem, nie dłuższy jednak niż 24 miesiące od dnia śmierci - w przypadku, gdy wskazany jako zezwoleniobiorca spadkobierca spełnia wymagania określone w ustawie (poza obowiązkiem bycia farmaceutą posiadającym prawo do wykonywania zawodu).

Znowelizowana ustawa przewiduje, że jeżeli spadkobierca (spadkobiercy) osoby fizycznej prowadzącej aptekę, nie jest farmaceutą posiadającym prawo do wykonywania zawodu, może być podmiotem posiadającym zezwolenie na jej prowadzenie przez okres do 24 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy. W tym terminie możliwe jest zbycie przez spadkobiercę apteki (na podstawie art. 551 Kodeksu cywilnego) na rzecz podmiotu, który spełnia wymagania określone w ustawie. W takiej sytuacji możliwe jest także przeniesienie przez WIF zezwolenia na prowadzenie apteki, na rzecz podmiotu który ją nabył.

Więcej na ten temat pisze Infor.pl.

Źródło: mojafirma.infor.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj