Zmiany w pracach nad ustawą o zawodzie farmaceuty | farmacja.pl

Zmiany w pracach nad ustawą o zawodzie farmaceuty

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-10-30 08:51:53 /

Ministerstwo Zdrowia uaktualniło skład zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Jego przewodniczącym został Marcin Czech, a jego zastępczynią dr hab. Agnieszka Zimmermann. Do zespołu dołączyło też kilku nowych członków.

Zespół został powołany już 30 marca 2016 roku. Wtedy jego przewodniczącym był Krzysztof Łanda - ówczesny Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Oprócz niego w skład zespołu wchodziło jeszcze 16 osób, reprezentujących różne obszary polskiej farmacji (czytaj więcej: Powołano Zespół ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty).

Zarządzenie wydane przez Ministra Zdrowia 27 października rozszerza skład zespołu i zmienia jego przewodniczących. W jego skład będą wchodzić teraz następujące osoby:

Marcin Czech - Przewodniczący
Agnieszka Zimmermann - zastępca przewodniczącego
Olga Fedorowicz - przedstawiciel Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Marcin Bochniarz - kierownik Pracowni Cytostatyków, Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Mariola Drozd - przedstawiciel Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
dwóch przedstawicieli Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
czterech przedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej,
przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
przedstawiciel Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Konsultant Krajowy w dziedzinie analityki farmaceutycznej,
Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji aptecznej,
Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji przemysłowej,
Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej,
przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
przedstawiciel Konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych.
Do zarządzenia dodano także zapis mówiący, że zespół zostaje rozwiązany z momentem przedłożenia Ministrowi Zdrowia projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Wiceminister zdrowia, Marcin Czech, już w sierpniu zapowiadał powrót do prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty. Taką deklarację złożył też w wywiadzie, który ukazał się niedawno w magazynie MGR.FARM:

- Mamy ustawę o zawodzie lekarza, fizjoterapeuty, pielęgniarki, więc wydaje mi się, że i taka ustawa jest jak najbardziej potrzebna. Mam zamiar do niej wrócić. Chciałbym, żeby dotyczyła całego środowiska farmaceutycznego: nie tylko aptekarzy, i tutaj mamy pełną zgodę z Naczelną Izbą Aptekarską, ale wszyscy farmaceuci, a więc również ci, którzy pracują na wyższych uczelniach, pracują dla wojska, w przemyśle, aptekach szpitalnych, urzędach centralnych, itd. To są farmaceuci, o których środowisko nie powinno zapominać i ja nie chciałbym pominąć ich w tej regulacji - mówił Marcin Czech (czytaj więcej: Apteka powinna być kojarzona z profesjonalną opieką).

Źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia / MGR.FARM

Udostępnij

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj