REKLAMA
Autor: Piotr Sedlak Opublikowano: 11 grudnia 2018

Zorganizowani przestępcy apteczni

Artykuł pochodzi z serwisu

Ostatnie półtora roku funkcjonowania rynku aptekarskiego pokazuje, że do ścigania drobnych przestępców wywożących leki przez indywidualne apteki wystarcza archaiczna struktura obecnej Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. W przypadku przestępców działających na styku właścicieli sieci aptecznych, koordynatorów i kierowników tego rodzaju aptek, potrzebne jest już współdziałanie najważniejszych organów ścigania – prokuratury, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Centralnego Biura Śledczego Policji…

Nie należy się temu dziwić. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z naruszeniem prostym do namierzenia, usankcjonowania i wyeliminowania. W tym drugim – ze zorganizowanymi grupami przestępczymi.

To nie sieci wywożą?

Cofnijmy się w czasie do stycznia 2017r.; trwa właśnie posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia, która proceduje nad ustawą aptekarską (tzw. „apteka dla aptekarza”). Głos przeciwko jej uchwaleniu zabiera była Główna Inspektor Farmaceutyczna – Zofia Ulz; ówcześnie już jako „przedstawicielka Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET”, czyli ekspozytury zagranicznych sieci aptecznych. Stwierdza ona, że w okresie kierowania Inspekcją w latach 2006-2015 większość aptek, nielegalnie wywożąca leki, należała do farmaceutów. Jak dodaje, tylko w jednym przypadku, na prawie 300 kontroli, procederem parała się apteka sieciowa.

REKLAMA

Pierwsza myśl – co ma piernik do wiatraka? Ustawą nie da się przecież ustanowić zastępczej moralności i zmusić właścicieli aptek do nieuczestniczenia w przestępstwie. Można natomiast ustanowić skuteczne narzędzia nadzoru, które doprowadzą do eliminacji takich osób z rynku aptekarskiego.

REKLAMA

Jeżeli ktokolwiek z Państwa w tej chwili pomyślał, że argumentacja przedstawiona przez byłą GIF jest nieprawdziwa, zmanipulowana, czy niepełna, to odpowiadam – nic bardziej mylnego. Struktura prawna, wydolność organizacyjna, usytuowanie administracyjne oraz właściwości Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej rzeczywiście nie pozwalały ścigać konglomeratów prawnych, prowadzących apteki w sieciach, wywożących z Polski leki w procedurze „odwróconego łańcucha dostaw”. Inspekcja Farmaceutyczna, w obecnym kształcie, została przecież powołana w 1991r. Miała nadzorować ryek, w którym apteki prowadzili jednoosobowo aptekarze, ewentualnie ich spółki, bądź rodziny (najczęściej małżonkowie), a sieci aptecznych nie było. Innymi słowy, WIF-y i GIF miały kontrolować drobnych przedsiębiorców, którzy odbudowywali polskie aptekarstwo po 1989r.; miały kontrolować rynek, który nie istniał.

Państwo istniało tylko teoretycznie

Tymczasem, jak pokazuje doświadczenie tylko tego roku (2018), do ścigania sieci aptecznych uwikłanych w mafijny proceder wywozu leków, inspektor farmaceutyczny (czyli magister farmacji z notesem, długopisem i upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli) zwyczajnie nie wystarczy. W tym wypadku nie mamy bowiem do czynienia z „wolnym strzelcem”. „Dorabiającym” na wywozie leków do podupadającej apteki, tylko ze zorganizowaną grupą przestępczą.

Czy tak jest naprawdę? Mówimy „sprawdzam!”.

Sam tylko 2018r. Trzy przypadki udziału właścicieli sieci aptecznych (w tym koordynatorów i osób faktycznie zarządzających tego rodzaju aptekami), w procederze wywozu leków i wyłudzania refundacji z NFZ. Tymczasem, jak już wspomniano, jeszcze półtorej roku temu była GIF przekonywała, że przez prawie dekadę w nadzorowanym przez nią rynku tylko 1 (słownie: jeden) raz złapano sieć aptek na wywozie leków w „odwróconym łańcuchu”.

Nie bądźmy gołosłowni; cytat: „(…) chciałabym tu zdementować nieprawdziwą opinię, która przy każdej okazji jest powtarzana jak mantra, że to sieci wywożą leki. Proszę państwa, na przestrzeni lat 2006-2014, a zwłaszcza 2012-2014, prowadziliśmy dwieście dziewięćdziesiąt kilka postępowań – około trzystu – przeciwko indywidualnym aptekom i jednej sieci. Proszę więc nie powtarzać takiej opinii. Ja rozumiem, że ta opinia była potrzebna po to, żeby przekonać nieprzekonanych, by głosowali czy poparli przepisy tej ustawy, ale jest to nieprawda. Proszę więc nie wprowadzać w błąd państwa posłów, rządzących, opinii publicznej i wszystkich nas” (zapis przebiegu posiedzenia Komisji Zdrowia – nr 57, 17 stycznia 2017r., s. 17). Także tego…

„Apteka dla aptekarza” tamuje krwawiący rynek

Podczas dyskusji nad wprowadzenie ustawy aptekarskiej, nazywanej w żargonie „apteką dla aptekarza” (ustawa z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne; Dz. U. 2017, poz. 1025), bardzo ważny głos wyraził… Główny Inspektorat Farmaceutyczny, wówczas posiadający już nowe kierownictwo (po dymisji minister Ulz w październiku 2015r.). Jego rzecznik – Paweł Trzciński – zauważył, że jedynie zespolenie udzielonego zezwolenia na prowadzenie apteki z prawem wykonywania zawodu farmaceuty, daje gwarancję realnej kontroli nad rynkiem oraz wyeliminowania z niego patologii.

„Odwrócony łańcuch dystrybucji” to tylko wierzchołek góry lodowej różnego rodzaju nieprawidłowości; jest ich więcej. Korumpowanie lekarzy przez sieci apteczne, porozumienia tychże z hurtowniami farmaceutycznymi (eliminujące konkurencję normalnych aptek), prowadzenie podwójnej księgowości, czy też organizowanie programów lojalnościowych zmierzających do wyłudzania kwot refundacji i sztucznego zwiększania konsumpcji leków wśród pacjentów; raptem kilka przykładów.

Ustawa aptekarska, na co niewielu zwraca uwagę, ma charakter hamujący, a nie kreujący stan rynku. Nie pozwala ona „przepoczwarzać” się zamykanym aptekom, poprzez ich odtwarzanie w formie nowych spółek kapitałowych. Dotyczy ona jednak tylko tych aptek, które są otwierane po 25 czerwca 2017r., czyli ok. 1% rynku; nadzór nad pozostałymi 99% ma charakter iluzoryczny. Z pewnością ustawa ta pomaga wyeliminować nieuczciwych przedsiębiorców prowadzących apteki; i tych działających w sieciach, ale również i w formie aptek indywidulanych.

Przypomina ona trochę pierestrojkę; coś tam pomaga, ale nie rozwiązuje istoty problemu. Zakłada ona bowiem współistnienie dwóch rodzajów podmiotów gospodarczych. Z jednej strony – drobni przedsiębiorcy, uczciwie płacący podatki, przestrzegający zasad prowadzenia apteki, związani zawodową etyką; z drugiej – niepłacące podatków i nieszanujące prawa (np. antymonopolowego) sieci apteczne, z których tylko jedna potrafi wywieźć nielegalnie z kraju, w przeciągu miesiąca, leki o wartości 10 mln zł. Założenie, że możliwe jest współistnienie i uczciwe konkurowanie tych dwóch światów, na wrażliwym rynku ochrony zdrowia, wydaje się – delikatnie rzecz ujmując – błędne.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz