ZPP: Debata medialna została całkowicie zdominowana przez Naczelną Izbę Aptekarską i jej niebezpieczne pomysły | farmacja.pl

ZPP: Debata medialna została całkowicie zdominowana przez Naczelną Izbę Aptekarską i jej niebezpieczne pomysły

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-25 09:14:06 /

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w całości ocenia negatywnie projekt Ministerstwa Zdrowia dotyczący zmian w obrocie pozaaptecznym produktami leczniczymi. Przy okazji atakuje Naczelną Izbę Aptekarską za zdominowanie dyskusji publicznej i niebezpieczne pomysły, na których stracą przedsiębiorcy i konsumenci.

- ZPP już od wielu miesięcy staje w obronie polskich przedsiębiorców i konsumentów po tym jak stało się jasne, że cel drastycznych ograniczeń w obrocie pozaaptecznym lekami bez recepty jest czysto biznesowy i ma na celu poprawę sytuacji finansowej aptekarzy kosztem wszystkich pozostałych uczestników tego rynku - można przeczytać w stanowisku organizacji. - Na początku 2016 roku debata medialna została całkowicie zdominowana przez Naczelną Izbę Aptekarską i wydaje się, że całej narracji uległo niestety Ministerstwo Zdrowia, które zadeklarowało chęć wsparcia korporacji aptekarskiej w dążeniu do ograniczania konkurencji ręką regulatora.

Związek w kontekście obrotu pozaaptecznego krytykuje nowy wykaz substancji, które będą mogły być dostępne w sklepach lub na stacjach benzynowych. Zdaniem ZPP z rynku będzie musiało zniknąć 90% asortymentu.

- Projekt rozporządzenia został skonstruowany w taki sposób, że tracą wszyscy, zyskują tylko aptekarze - pisze ZPP. - Można wnioskować, że nie mają tu znaczenia utrudnienia dla pacjentów - konsumentów skoro dzięki takim rozwiązaniom jest szansa na zwiększenie przychodów aptek. Aby aptekarze mogli zyskać trzeba było jednak komuś zabrać więc należy zdawać sobie sprawę, że Ministerstwo Zdrowia tym projektem uderzy w polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców kolejną najpoważniejszą wadą zaprezentowanego projektu są przepisy Rozporządzenia, które naruszają prawa największych poszkodowanych przez tą nowelizację tj. dystrybutorów produktów leczniczych w obrocie pozaaptecznym. Pominięci z premedytacją lub nie, ale efekt może być taki, że jeśli Ministerstwo przyjmie rozporządzenie w obecnym kształcie to z dnia na dzień doprowadzi do bankructwa całą branżę, składającą się z polskich przedsiębiorców, którzy w żadnym wypadku nie zasłużyli na takie traktowanie.
- W proponowanym projekcie detalistom przyznano 12-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie się do proponowanych rozwiązań. Jeśli dystrybutorzy nie otrzymają przynajmniej takiego samego okresu przejściowego, to w ciągu miesiąca od ogłoszenia rozporządzenia będą zmuszeni zamknąć swoje przedsiębiorstwa. Dystrybutorzy czują się nie tylko pominięci w proponowanym projekcie rozporządzenia, ale wręcz oszukani przez aktualny rząd, który realizując Plan Odpowiedzialnego Rozwoju miał wspierać podmioty takie jak te reprezentowane przez dystrybutorów. Co więcej samo Ministerstwo Zdrowia poprzez rozporządzenie z 13 marca 2015 roku zachęciło dystrybutorów do poczynienia znaczących inwestycji mających na celu przystosowanie firm do Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, teraz proponuje z kolei regulację, która ma zniszczyć cały ich dotychczasowy dorobek, doprowadzić do zwolnień pracowników oraz strat dla Skarbu Państwa - uważa ZPP.

Według wyliczeń organizacji ceny za tabletkę w mniejszych opakowaniach, które będą dopuszczone do sprzedaży zgodnie z projektowanym Rozporządzeniem wzrosną o około 20 % - 40 %. Obliczenia były oparte o różnice w koszcie jednostkowym pomiędzy opakowaniem najbliższym spełnieniu wymogów, a kolejnym większym.

ZPP uważa, że dzięki jej konsekwentnym działaniom udało się w końcu zrównoważyć debatę w mediach i pokazać Polakom, że temat ten ma drugie dno.

- Ubolewamy jedynie, że korporacja aptekarska do dzisiaj nie przedstawiła badań wykazujących na zależność pomiędzy miejscem zakupu a przedawkowaniem leków, co jest niezwykle ważne w kwestii niniejszych zapisów projektowanego Rozporządzenia - czytamy w stanowisku.

Źródło: ZPP

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj