ZPP: To indywidualni farmaceuci najczęściej wywożą leki za granicę | farmacja.pl

ZPP: To indywidualni farmaceuci najczęściej wywożą leki za granicę

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-30 10:36:56 /

Związek Pracodawców i Przedsiębiorców wystosował list otwarty do posłów na Sejm RP, w którym straszy negatywnymi konsekwencjami przyjęcia poselskiego projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego.

Niżej pełna treść listu władz ZPP (zachowana oryginalna pisownia):

Szanowni Państwo Posłowie!

W Sejmie procedowany jest obecnie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne zwany potocznie „apteką dla aptekarza” (projekt z dnia 7 grudnia 2016 r., druk sejmowy nr 1126).

Projekt zakłada odebranie prawa do zakładania aptek przedsiębiorcom niebędącym farmaceutami oraz stopniowe wygaszanie aptek, których właścicielami nie są farmaceuci. Projekt przewiduje ponadto ograniczenia w zakresie ilości i lokalizacji aptek, które mogą funkcjonować na danym obszarze oraz zakazuje otwierania dalszych aptek właścicielom posiadającym już co najmniej 4 placówki.

Oznacza to, że w większości miast i osiedli nie będą mogły otworzyć się żadne nowe apteki, nawet prowadzone przez indywidualnych farmaceutów, albowiem prawie wszystkie lokalizacje są już w świetle nowych przepisów zajęte.

Projekt nie poprawi sytuacji pacjentów, lecz spowoduje wzrost cen leków nierefundowanych o co najmniej 10-20%, aż do poziomu niemieckiego. Zwiększy się liczba pacjentów zmuszonych do rezygnacji z wykupienia recepty z powodów finansowych.
Ograniczenia demograficzne uniemożliwiające powstawanie nowych aptek spowodują dalsze drastyczne utrudnienia w dostępie pacjentów do leków, czyniąc aptekę dostępną tylko dla indywidualnego aptekarza, a w szczególności dla aptekarskich dynastii zamiast APTEKI DLA PACJENTA.

Brak możliwości otwierania nowych aptek negatywnie wpłynie na rynek pracy – szczególnie narażeni na zmiany będą młodzi farmaceuci i technicy farmacji.

Projekt nasili groźne zjawisko wywozu leków zagranicę – tym nielegalnym procederem parają się najczęściej indywidualni farmaceuci i założone przez nich spółki.

Wszystkie powyższe negatywne skutki zostały ukryte przez autorów projektu, którzy nie przygotowali żadnej oceny skutków wprowadzenia regulacji i nie przeprowadzili konsultacji z najważniejszą grupą – pacjentami.

Panie i Panowie Parlamentarzyści, zapytajcie pacjentów, co sądzą o projekcie!

Zwracamy się do Parlamentarzystów i pacjentów z prośbą o zorganizowanie i udział w konsultacjach społecznych oraz o odrzucenie projektu w całości.

Źródło: ZPP

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj