ZPP skarży się posłance | farmacja.pl

ZPP skarży się posłance

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-18 11:42:18 /

- W ostatnim czasie dotarły się do mojego Biura Poselskiego niepokojące sygnały ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. ZPiP wyraził swoje obawy związane z planowanymi zmianami w ustawie dotyczącej Prawa farmaceutycznego - pisze w interpelacji do Ministra Zdrowia, posłanka Małgorzata Niemczyk.

Posłanka Platformy Obywatelskiej, zwraca się do Ministra Zdrowia z prośbą o i odniesienie się do poniższych kwestii:

- Dlaczego podczas spotkania zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego, które odbyło się 20 października 2016 r., nie odbyła się dyskusja dotycząca potrzeby wdrożenia działań legislacyjnych zmierzających do powstrzymania zmian na rynku farmaceutycznym a zaprezentowany został przez Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego gotowy projekt ustawy?

- W jakim zakresie przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego był umocowany do reprezentowania i formułowania stanowiska rządu w pracach zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego?
- Dlaczego projekt ustawy nie odbywa się za pośrednictwem projektu rządowego, poddanego rzetelnemu procesowi konsultacji publicznych i ocenionego pod kątem skutków uchwalanych przepisów, a został przedstawiony jako projekt poselski wyłączony z obowiązku sporządzenia Oceny Skutków Regulacji.

- Czy nie uważa Pan, że projekt w aktualnym brzmieniu jest sprzeczny z interesem pacjentów (którzy chcą mieć stosunkowo łatwy dostęp do możliwie najtańszych leków pierwszej potrzeby) i przedsiębiorców (którym analizowany projekt odebrać ma prawo prowadzenia swoich działalności gospodarczych), ale również z ideami wyrażonymi na łamach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju czyli wspieraniu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, które tylko poprzez regularny wzrost, będą mogły zacząć korzystać z efektu skali, co pozwoliłoby im konkurować z międzynarodowymi firmami?

- Czy wprowadzenie zasady, zgodnie z którą prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej miałby tylko farmaceuta prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą albo spółki, w których wspólnikami, partnerami lub komplementariuszami są wyłącznie farmaceuci jest według Pana słuszne?

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj