Życie przed śmiercią: epigenetyka starzenia | farmacja.pl

Życie przed śmiercią: epigenetyka starzenia

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-12-29 08:54:00 /

Naukowcy z UE prowadzili badania na ludziach, zwierzętach, roślinach, a nawet grzybach, aby lepiej poznać wpływ zdarzeń na wczesnych etapach życia na proces starzenia.

Epigenetyka zajmuje się zmianami w translacji DNA innymi niż spowodowane przez modyfikacje jego sekwencji. W ramach finansowanego przez UE projektu IDEAL (Integrated research on developmental determinants of aging and longevity) badano rolę epigenetyki w starzeniu się, uwzględniając zmiany zachodzące jeszcze na etapie życia płodowego. Badali też genetyczne czynniki kontrolujące proces starzenia.

Projekt IDEAL wykazał wpływ żywienia, zakażeń, terapii hormonalnych i technologii wspomaganego rozrodu (takich jak zapłodnienie in vitro) na DNA, choroby przewlekłe i długowieczność. Na przykład zaburzenia szlaków sygnałowych tarczycy podczas tworzenia się kości u człowieka wpływają na zmienność genetyczną i epigenetyczną związaną z ryzykiem choroby zwyrodnieniowej stawów w starszym wieku.

Te odkrycia nie powinny jednak niepokoić, ponieważ skutki działania szkodliwych czynników środowiskowych w dzieciństwie można odwracać. Na przykład wiele konsekwencji fizjologicznych i genomicznych diety wysokotłuszczowej na etapie rozwoju myszy udało się przezwyciężyć poprzez dietę niskotłuszczową stosowaną w wieku średnim. Interwencje w styl życia ludzi pozwalały im odzyskać zdrowy metabolizm. Plastyczność układów fizjologicznych obserwowano u wielu gatunków.
Dzięki projektowi IDEAL powstały zestawy danych odniesienia dotyczące genów i loci ulegających metylacji i wrażliwych na narażenie na szkodliwe czynniki, jak zakażenia i hormony stresu. Zespół opracował strukturę przypominającą plan metra, aby zilustrować wpływ genetyki, transkryptomiki, metylomiki i omicznych badań translacyjnych. Dane obejmują odniesienia do poszczególnych badań, wpływ płci i przykładowych fenotypów oraz wynik końcowy, będący skutkiem starzenia. Ponadto w projekcie IDEAL stworzono narzędzie oprogramowania, które analizuje oddziaływania białek w komórce i ich wpływ na starzenie organizmu.

Badacze z projektu IDEAL odkryli szereg loci warunkujących długowieczność. Masa urodzeniowa ma na przykład związek z cechami ujawniającymi się na wczesnych i późnych etapach życia oraz zdrowiem podczas starzenia się. Zmiany biomarkerów związane z wiekiem wykryto w wielu genomach i biomach, w tym genomach jądrowych i mitochondrialnych, lecz nie w biomie jelita. Lista potencjalnych biomarkerów stworzona w projekcie IDEAL może stanowić podstawę do opracowania narzędzi do klasyfikacji w badaniach bezwzględnego ryzyka chorobowości i śmiertelności.

Dzięki projektowi IDEAL uzyskano obiecujące dane dotyczące cukrzycy typu 2, przedwczesnej niewydolności jajników i menopauzy. Dalsze badania pozwolą ustalić, jakie interwencje farmaceutyczne lub żywieniowe mogłyby zmienić lub odwrócić te efekty epigenetyczne.

źródło: cordis.europa.eu

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj