REKLAMA
Autor: Katarzyna Lipska Opublikowano: 4 czerwca 2018

Żywienie pozajelitowe – w domu czy w szpitalu?

Artykuł pochodzi z serwisu

Czym jest żywienie pozajelitowe?

Cały proces polega na dostarczeniu do organizmu wszystkich niezbędnych do życia składników odżywczych z pominięciem przewodu pokarmowego, a więc dożylnie, bezpośrednio do układu krwionośnego. W ten sposób podawane są roztwory aminokwasów, węglowodanów, tłuszczy, elektrolitów, pierwiastków śladowych oraz witamin i wody, czyli tzw. mieszaniny odżywcze.

Żywienie pozajelitowe znajduje zastosowanie u pacjentów, u których stwierdzono niewydolność przewodu pokarmowego. Są to więc pacjenci, u których przewód pokarmowy nie może przyjąć, strawić, czy też wchłonąć wystarczającej ilości składników pokarmowych, bądź żywienie przez przewód jest niemożliwe lub niewystarczające. Znaczenie terapii podkreśla fakt, że obejmuje pacjentów w każdej grupie wiekowej, od noworodków po pacjentów w wieku podeszłym z chorobami towarzyszącymi. Ponadto może być stosowane krótko- bądź długotrwale.

REKLAMA

Domowe żywienie pozajelitowe

Od niedawna funkcjonują w Polsce ośrodki zajmujące się żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych. Terapia taka polega na dostarczaniu przez dany ośrodek, bezpośrednio do domu pacjenta worków żywieniowych z dołączonymi ampułkami zawierającymi witaminy, pierwiastki śladowe i substancje dodatkowe. Kolejno pacjent dodaje wymienione składniki do worka i podłącza gotową mieszankę do wkłucia centralnego. Największą grupę pacjentów kwalifikowanych do domowego żywienia pozajelitowego stanowią chorzy z zaawansowaną chorobą nowotworową, u których doszło do wielopoziomowej niedrożności przewodu pokarmowego. Ponadto, z nienowotworowych wskazań, znajdują się tu pacjenci z chorobą Leśniowskiego-Crohna, popromiennym zapaleniem jelit, czy zespołem krótkiego jelita. Należy jednak pamiętać, że żywienie pozajelitowe w warunkach domowych stanowi kontynuację leczenia żywieniowego w szpitalu. Tak więc, pacjent, lub jego opiekun (w przypadku młodocianych chorych) musi przejść obowiązkowe, specjalistyczne szkolenie w zakresie wszystkich czynności niezbędnych do prowadzenia takiej terapii samodzielnie. Nauka obejmuje m.in. sporządzanie mieszanin z otrzymanych składników oraz posługiwanie się cewnikiem żylnym. Największy jednak nacisk kładzie się na jałowość całego procesu, a więc wszystkich czynności służących przygotowaniu i przetoczeniu składników odżywczych.

REKLAMA

“Należy jednak pamiętać, że żywienie pozajelitowe w warunkach domowych stanowi kontynuację leczenia żywieniowego w szpitalu.”

Pomimo długotrwałych przygotowań, zarówno samego pacjenta, całej jego rodziny, jak i otoczenia – niejednokrotnie podczas takiej terapii dom niemalże zamienia się w szpital, o najwyższej klasie czystości, coraz więcej pacjentów zabiega o takie leczenie. Jest to spowodowane zarówno możliwością opuszczenia łóżka szpitalnego i powrotu do rodziny, jak i ujawnionym faktem, że w ostatnich latach zarejestrowano stosunkowo mniej zakażeń przy leczeniu domowym niż szpitalnym. Dowodzi to, że pacjenci doskonale sobie radzą z obsługą specjalistycznego sprzętu, zachowaniem sterylnej czystości oraz przestrzeganiem procedur.

Pytanie o odpowiedzialność

Jednak co z odpowiedzialnością za takiego pacjenta w przypadku pojawienia się powikłań?  Czy odpowie lekarz, kierujący na terapię w warunkach domowych, czy farmaceuta, przygotowujący mieszaninę odżywczą, czy sam pacjent, dostrzykujący dodatkowe składniki i samodzielnie podłączający worek? Kwestia po dziś dzień pozostaje sporna.  Jednak bez względu czy pacjenci będą leczeni w domu czy w szpitalu, wniosek nasuwa się tylko jeden – sterylność pracy jest najważniejsza.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ