Autor: Redakcja rx edu pl

REKLAMA

Wobec licznych wątpliwości związanych z realizacją e-recept na 2 opakowania leku bez podanego dawkowania zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia […]

Z powodu pojawiających się sytuacji, kiedy e-recepta narkotyczna nie zawiera oznaczenia Rpw. w części wizualnej, tylko Rp., zwróciliśmy się […]

W związku z wątpliwościami dotyczącymi realizacji e-recepty, na której w części technicznej znajduje się zerowy EAN, skierowaliśmy do Ministerstwa […]

Pod koniec stycznia Ministerstwo Zdrowia wydało kolejny komunikat, tym razem mówiący, jak może wyglądać oznaczenie 365-dniowego terminu ważności e-recepty. […]

Zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia o realizację e-recepty z uprawnieniem ZK oraz odpłatnością 100% zgodnie z art. 43 ustawy o świadczeniach, […]

Zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia o realizację e-recepty, która ma uprawnienie ZK oraz odpłatność 100% zgodnie z art. 43 ustawy o […]

Jednym z najczęściej zadawanych ostatnio pytań jest to, czy jest możliwa zmiana statusu e-recepty z zakończonej na częściowy. Błąd […]

Jednym z najczęściej zadawanych ostatnio pytań jest to o możliwość zmiany statusu realizacji e-recepty z zakończonej na częściowy. Błąd […]

W związku z niepokojącymi interpretacjami dotyczącymi zaokrąglania ilości wydawanego leku po 30 dniach od daty wystawienia podczas pierwszej realizacji […]

W związku z różną praktyką panującą na terenie kraju dotyczącą zaznaczania odpowiednika, kiedy wydawany jest ten sam lek, ale […]