Autor: Redakcja rx edu pl

REKLAMA

W dniu 15 października 2019 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat w sprawie sposobu postępowania z produktami leczniczymi wstrzymanymi […]

W odnośniku znajduje się Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu we wrześniu 2019 r.  Zawiera on […]

W tym odnośniku znajduje się lista leków, dla których Prezes Urzędu Rejestracji wydał we wrześniu 2019 r. decyzję o skróceniu […]

W dniu 7 października 2019 r. ukazała się pierwsza wersja poradnika dla pracowników medycznych i aptekarzy z opisem jak […]

Kontynuując wątek podjęty w cz. 1, przedstawiam kilka kolejnych wskazówek. Dla ułatwienia numeracja będzie biegła dalej. 4. Wydanie leku […]

Na skutek sygnałów od aptek, że NFZ cofa refundację za recepty dla seniorów, które wystawiły osoby do tego nieuprawnione, […]

W związku z rosnącą ilością wystawianych i realizowanych recept elektronicznych, a tym samym zwiększoną liczbą powtarzających się pytań, pojawiła […]

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku ze zmianami w systemie informatycznym polegającymi na wprowadzeniu nowych funkcji i udogodnień […]

Za nami pierwsze miesiące realizacji Dyrektywy Antyfałszywkowej oraz Rozporządzenia Delegowanego 2016/161, które stosowane są bezpośrednio w 30 krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego […]

Jak wiadomo nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która obowiązuje od 8 lipca br., zrównała recepty elektroniczne z papierowymi w […]