REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 12 listopada 2019

Farmaceuci oczekują abolicji na e-recepty zrealizowane w 2019 roku

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej konieczne jest wprowadzenie przepisu, który wskazywałby, że farmaceuci nie ponoszą odpowiedzialności i nie podlegają karom za realizację błędnie wystawionych po dniu 1 stycznia 2019 roku recept elektronicznych. Według NIA system jest testowany na farmaceutach…

W miniony piątek w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano uwagi, jakie wpłynęły w ramach konsultacji publicznych do projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie recept. Projekt ten ma doprecyzować kwestie terminu realizacji e-recepty, które zmieniły się po 7 września 2019 r. Zgodnie z projektem, lekarz określi czy przepisana przez niego recepta ma być ważna 30 dni czy dłużej.

Zaproponowane zmiany dotyczą uzupełnienia § 11 rozporządzenia w sprawie recepty w zakresie terminu realizacji e-recepty. Zgodnie z jego brzmieniem osoba uprawniona będzie mogła oznaczyć na e-recepcie termin jej realizacji, nie dłuższy jednak niż 365 dni. Jednocześnie w przypadku braku takiego oznaczenia, termin realizacji recepty w postaci elektronicznej będzie wynosić 30 dni od daty jej wystawienia (czytaj więcej: Kolejne ważne zmiany! Lekarz określi termin realizacji e-recepty…).

REKLAMA

Projekt został oddany do konsultacji publicznych 4 października. Po nieco ponad miesiącu opublikowano uwagi jakie do niego wpłynęły. Wśród nich znalazło się również pismo skierowane do wiceministra Janusza Cieszyńskiego przez Naczelną Izbę Aptekarską pod koniec października. NIA wskazuje w nim m.in. na konieczność doprecyzowania nowego zapisu przez dodanie informacji, że w przypadku braku oznaczenia, termin realizacji e-recepty będzie wynosił 30 dni od daty wystawienia lub od daty realizacji „od dnia”.

REKLAMA

System testowany przez farmaceutów

Dużo istotniejsza jest jednak uwaga ogólna, którą Naczelna Izba Aptekarska kieruje do Janusza Cieszyńskiego. Odzwierciedla ona bowiem nastroje, które od pewnego czasu panują w środowisku farmaceutycznym, w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych wprowadzonych przez resort zdrowia.

– Biorąc pod uwagę dziesięciomiesięczne doświadczenie farmaceutów w pracy z modułem e-recepty można wywnioskować, iż funkcjonalność systemu budzi wiele zastrzeżeń. Błędy systemu najczęściej są zgłaszane właśnie przez farmaceutów co pozwala przyjąć, iż system jest głównie testowany na farmaceutach, którzy dodatkowo obawiają się kar w przypadku błędów w ich realizacji – pisze Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes NRA.

Mając na uwadze niedoskonałości modułu e-recepty Naczelna Izba Aptekarska proponuje wprowadzenie rozwiązań mających na celu skonfigurowanie go w taki sposób, a by od 1 stycznia 2020 roku nie było możliwe wystawienie elektronicznych recept z błędami uniemożliwiającymi ich prawidłową realizację (czytaj również: Absurdy e-recepty).

– Ponadto konieczne jest dodanie do treści rozporządzenia przepisu, który wskazywałby, iż farmaceuci nie ponoszą odpowiedzialności i nie podlegają karom za realizację błędnie wystawiony po dniu 1 stycznia 2019 r. recept elektronicznych – wskazuje prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Źródło: ŁW/RCL

dokument426014

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych