Kategoria: Aktualności – aptekaszpitalna.pl

REKLAMA

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję o skróceniu terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 22 produktów leczniczych w maju 2020 roku.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował wykaz produktów leczniczych, które dopuszczono do obrotu w maju 2020 roku.

15 czerwca 2020 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu pojedynczych serii leków: Nasen oraz Furosemidum Polfarmex. Wycofanie dwóch preparatów jest ze sobą ściśle powiązane.

10 czerwca 2020 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) pozytywnie rozpatrzył wniosek o uchylenie decyzji z dnia 10 stycznia 2020 roku, która wycofała z obrotu pojedynczą serię popularnego produktu na wzdęcia.

Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla przetargu w trybie zamówień publicznych jest zadaniem złożonym. Wymaga bowiem zarówno wiedzy merytorycznej co do nabywanych produktów, ich specyfiki i rzeczywistych potrzeb zamawiającego, jak i wiedzy w zakresie obowiązujących regulacji. Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych znajdują zastosowanie do szerokiego spektrum podmiotów publicznych. Stąd regulacja tej ustawy (dalej „PZP”) jest stosunkowo ogólna i nie zawiera szczegółowych uregulowań.

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie zaprasza farmaceutów szpitalnych na webinar dotyczący żywienia pacjentów w niewydolności oddechowej. Spotkanie odbędzie się 17 czerwca 2020 roku o godz. 18:00.

Naukowcy z University of New Mexico opracowali syntetyczne czerwone krwinki. Sztuczne erytrocyty mają cechy naturalnych krwinek i dodatkowo mogą pełnić również inne funkcje.

Śląska Izba Aptekarska zaprasza na webinarium skierowane do farmaceutów szpitalnych. Szkolenie webinarowe poruszy tematykę płynoterapii.

28 maja 2020 roku decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych produkt leczniczy Aciclovir Hasco zmienia nazwę oraz kategorię dostępności.

Farmaceuta kliniczny jest wysoce wyspecjalizowanym zawodem, którego nadrzędną funkcją jest dbanie o bezpieczną i skuteczną terapię u pacjentów hospitalizowanych. Jakie obowiązki mają farmaceuci kliniczni w Anglii?