Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl

REKLAMA

Szpital im. Św. Łukasza w Końskich zamierza zainwestować w automatycznego robota aptecznego. Inwestycja ma przynieść oszczędności dla szpitala i zmniejszyć liczbę pomyłek w dystrybucji leków dla pacjentów.

Podmiot odpowiedzialny, w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje o możliwym ryzyku popełnienia błędu w przygotowaniu preparatów z kabazytakselem.

Lubelska wytwórnia surowic i szczepionek Biomed-Lublin rozpoczęła proces wytwarzania immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 z osocza ozdrowieńców.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję o skróceniu terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 39 produktów leczniczych w lipcu 2020 roku.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował wykaz produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na import równoległy w lipcu 2020 roku.

Projektowanie pracowni leku jałowego jest procesem wieloetapowym, który wymaga znajomości zarówno prawa budowlanego, jak i branżowych wytycznych. W poprzednim artykule poruszyliśmy tematykę przygotowania Specyfikacji Wymagań Użytkownika, w szczególności wymagań dotyczących stosowanych materiałów, wymagań odnośnie do instalacji wentylacyjnej HVAC oraz informacji dotyczących systemu RMS/BMS. W tej publikacji przyjrzymy się bliżej materiałom stosowanym w budowie i wyposażaniu pracowni leku jałowego, a także odkryjemy tajemnice wyboru właściwego wykonawcy.

W ramach programu polityki zdrowotnej „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020” organizowane są warsztaty w formie online, które poruszają tematykę zakażeń szpitalnych, a także organizacji szpitala podczas pandemii COVID-19.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował wykaz produktów leczniczych, które dopuszczono do obrotu w lipcu 2020 roku.

W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) zakończyła się budowa nowej Apteki Szpitalnej. Inwestycja trwała rok i pochłonęła prawie 8 mln złotych.

W ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020 wydano aktualizację opublikowanej w 2010 roku propozycji szpitalnej listy antybiotyków.